Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 7.3.2016 13:24:47

Vlada o Poročilu o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Vlada RS se je na svoji 77. redni seji, ki je potekala 3. marca, seznanila s Poročilom o izvedbi strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2015.

Inšpektorati in inšpekcije so večinoma v celoti izvedli strateške usmeritve in prioritete s svoje pristojnosti, kot tudi uspešno izvedli planirane skupne inšpekcijske nadzore v letu 2015. Ministrstva so s tem v zvezi ocenila njihovo delo, kot sledi v nadaljevanju:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je bil Inšpektorat Republike Slovenije za delo pri izvedbi strateških usmeritev in prioritete s svojega delovnega področja uspešen, še posebej upoštevaje zagotovljena sredstva in druge okoliščine njegovega delovanja. Glavni poudarki nadzora so bili usmerjeni na področja, ki so dejansko najbolj izpostavljena z vidika ocene tveganja. Ministrstvo podpira tudi usmerjenost inšpektorata v aktivno sodelovanje pri opravljanju nadzorov z drugimi nadzornimi organi, kar nedvomno povečuje uspešnost inšpekcijskega dela, in tudi siceršnje sodelovanje z drugimi pristojnimi institucijami s področja dela inšpektorata;
 • Ministrstvo za notranje zadeve ocenjuje, da je Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve uspešno realiziral vse strateške usmeritve in prioritete dela, ki so bile podane za leto 2015. Izvedeni so bili namreč vsi načrtovani inšpekcijski nadzori, ciljno število pa je bilo celo preseženo za 12 odstotkov;
 • Ministrstvo za infrastrukturo ocenjuje, da so vse inšpekcijske službe v okviru njihovega resorja zadovoljivo izvedle strateške usmeritve za leto 2015;
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ugotavlja, da sta Tržni inšpektorat RS kot tudi Inšpektorat za meroslovje v letu 2015 v celoti ustrezno in primerno realizirala strateške usmerite in prioritete dela. Tržni inšpektorat RS je upošteval kriterije za določanje prioritet za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Obravnavane so bile vse prejete prijave in izvedene vse planirane aktivnosti z drugimi inšpekcijami;
 • Ministrstvo za javno upravo ocenjuje, da je pri reševanju zadev Inšpektorat za javni sektor v letu 2015 deloval v skladu s sprejetim načrtom dela in opredeljenimi strateškimi usmeritvami in prioritetami. Inšpekcijski nadzori so bili v načrtu dela razdeljeni na sistemske nadzore, prioritetne nadzore na podlagi prijav in nadzore, ki se obravnavajo po vrstnem redu prispetja prijave. Inšpektorat je tako na področju dela Upravne inšpekcije kot na področju dela Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev v celoti (100 %) izvedel vse načrtovane sistemske nadzore, ki so bili v načrt dela uvrščeni na podlagi ocene tveganja. Prioritetne nadzore na podlagi prijav je na področju dela Upravne inšpekcije zaradi kadrovskih težav izvedel v obsegu 70 %, na področju dela Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev pa je število izvedenih prioritetnih nadzorov presegel za 373 %. Povečalo pa se je tudi število zadev, ki so bile obravnavane po vrstnem redu prispetja.
  Gledano v celoti je Inšpektorat pri delovanje Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev svoj načrt dela bistveno presegel (rešenih je bilo 27 % več zadev, kot je bilo načrtovanih);
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ocenjuje, da so Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport, inšpektor, ki je umeščen v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in ki opravlja nadzor na področju elektronskega podpisovanja po Zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, opravili izvedene naloge v obsegu in v realnih rokih v letu 2015 upoštevajoč letni plan dela za leto 2015, kot je to navedeno v obravnavanem vladnem gradivu;
 • Ministrstvo za obrambo ocenjuje, da sta oba inšpektorata, ki delujeta znotraj Ministrstva za obrambo, to sta Inšpektorat RS za obrambo in Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015 opravila vse naloge in obveznosti v skladu s strateškimi usmeritvami ter sprejetima letnima načrtoma dela za posamezni inšpektorat. Naloge so bile opravljene kakovostno, strokovno in v načrtovanem obsegu;
 • Ministrstvo za kulturo ocenjuje, da je Inšpektorat RS za kulturo in medije skoraj v celoti realiziral planirane naloge v letu 2015 in kvalitetno opravlja vse naloge inšpekcijskega nadzora v skladu z veljavnimi predpisi. Inšpektorat je v celoti realiziral vse prioritetne inšpekcijske nadzore, to je v vseh primerih na vseh področjih nadzora (kulturna dediščina, arhivi, mediji in javna raba slovenščine), kjer je bila prednostna obravnava upravičena z vidika varstva javnega interesa in glede na zastavljene kriterije (ki jih je IRSKM tudi javno objavil na svoji spletni strani) za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov, upoštevaje oceno tveganja na posameznem področju. Izredni inšpekcijski nadzori na osnovi ostalih prejetih pobud in prijav so bili v izvedeni v večjem številu primerov predvsem na področju nadzora nad javno rabo slovenščine in nadzora nad kulturno dediščino;
 • Ministrstvo za zdravje v zvezi z izvedbo strateških usmeritev in prioritet inšpektoratov s svojega področja dela sporoča naslednje:
  • Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije je v letu 2015 pri izvajanju inšpekcijskega nadzora na področjih iz njegovega delokroga uspešno sledil opredeljenim strateškim usmeritvam in pri tem dosledno upošteval postavljene prioritete. Planirane redne oziroma sistemske inšpekcijske nadzore je ZIRS opravil na vseh področjih delokroga razen na področju zdravilstva, kjer je bila izvedba tovrstnih nadzorov pogojena s spremembo pravne ureditve, ki pa je bila prestavljena na leto 2017.
  • Urad Republike Slovenije za kemikalije, Inšpekcija za kemikalije ima izdelano strategijo za določanje izbora zavezancev in prioritet dela kot akcij vzorčenja in poostrenega nadzora že več let. Ministrstvo ocenjuje, da je strateški plan in z njim določene prioritete v letu 2015 izpolnjen skoraj v celoti.
  • Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Inšpekcija varstva pred sevanji je pri svojem delu v letu 2015 upoštevala strateške usmeritve. Načrtovani periodični inšpekcijski pregledi so temeljili na oceni tveganja in kompleksnosti izvajanja sevalne dejavnosti ter izkušenj na posameznem področju. Nadzor, povezan z začetkom oziroma prenehanjem sevalne dejavnosti, je bil glede na predvidevanja povečan, predvsem zaradi večjega števila novih naprav. Obseg inšpekcijskih nadzorov, izvedenih na podlagi prejetih prijav, je bil v okviru predvidenih 10 % celotnega obsega. Program dela Inšpekcije varstva pred sevanji za 2015 je bil izpolnjen, na nekaterih področjih tudi presežen.
  • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je v letu 2015 na področju izvedbe sistemskih inšpekcijskih nadzorov cilje po podpodročjih pretežno realizirala. Celotna realizacija števila nadzorov ostaja na ravni leta 2014. V letu 2015 je število prioritetnih inšpekcijskih nadzorov na osnovi prejetih pobud in prijav, katerih prednostna obravnava je upravičena z vidika javnega interesa, preseglo planske vrednosti za leto 2015 in tudi realizacijo leta 2014. Večja realizacija je posledica konsolidacije dela na področju obravnave prejetih obvestil ter kadrovske okrepitve področja obravnave. Realizacija na področju izvedbe preverjanja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti iz področja pristojnosti v okviru pridobitev in sprememb dovoljenj je bila dosežena v okvirih planiranih vrednosti. V letu 2015 se je povečalo tudi število skupnih inšpekcijskih nadzorov, ki jih je agencija izvajala v sodelovanju s Tržnim inšpektoratom RS in ZIRS na področju obravnave mejnih izdelkov;
 • Ministrstvo za finance ugotavlja, da je Finančna uprava Republike Slovenije v letu 2015 strateške usmeritve v celoti dosegla.
  Proračunska inšpekcija je za leto 2015 načrtovala izvedbo 32 inšpekcijskih nadzorov pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih, od tega 18 rednih inšpekcijskih nadzorov in 14 na podlagi prijav in pobud. Proračunska inšpekcija je v letu 2015 izvedla vse načrtovane aktivnosti, poleg tega pa je izvedla tudi izredno nalogo (izvedbo 15 inšpekcijskih nadzorov nad izkazovanjem upravnih taks kot prihodkov proračuna RS in zakonitostjo določanja tarif pri 15 javnih agencijah), ki ji jo je s sklepom z dne 16.7.2015 naložila Vlada RS. Skupno je proračunska inšpekcija v letu 2015 izvedla 50 inšpekcijskih nadzorov, pri čemer je v celoti upoštevala strateške usmeritve in prioritete proračunske inšpekcije za leto 2015. Prioritetno je obravnavala inšpekcijske nadzore na podlagi prijav, iz katerih je izhajalo, da je prednostna obravnava upravičena z vidika javnega interesa, ker so bile zatrjevane kršitve z večjimi finančnimi posledicami ali ponavljajoče se kršitve, in inšpekcijske nadzore na podlagi pobud drugih organov (na podlagi sklepa Vlade RS o izvedbi inšpekcijskih nadzorov pri 15 javnih agencijah).
 • Ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da so inšpekcije, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za okolje in prostor uspešno izvedle vse v letu 2015 planirane naloge in aktivnosti;
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da so bili v letu 2015 načrtovani in izvedeni inšpekcijski nadzori na področjih varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin učinkoviti, saj so bila odkrita tveganja v postopkih nadzora obvladana oziroma znižana na sprejemljiv nivo, ne glede na to, da na vseh področjih niso bile načrtovane naloge v celoti realizirane. Zaradi očitnih podnebnih sprememb in izrazitih migracij ljudi, živali in blaga so področja varnosti hrane, zdravja živali in rastlin še posebej občutljiva področja, za katera je potrebno tudi vnaprej zagotavljati ohranjanje pridobljenih standardov. Globalizacija trga in prost pretok blaga znotraj Evropske unije pa zahtevata dosleden in nediskriminatoren nadzor tudi zaradi preprečevanja goljufivih praks in možnosti poštenega informiranja potrošnikov.

Vir: MJU

Zadnji članki iz rubrike:

26.11.2020 16:41:59:
Državni zbor sprejel #PKP6

11.11.2020 18:53:31:
Vlada sprejela Predlog #PKP6

28.10.2020 14:56:38:
Odpisi, odlogi in obročno plačevanje davčnih obveznosti

27.10.2020 16:08:58:
Podaljšana poroštvena shema za posojila

23.10.2020 16:57:02:
Odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Najnovejši članki:

4.12.2020 18:21:00:
Podatki za obračun plač za november 2020

4.12.2020 15:58:31:
Dobro je imeti banko, ki te podpira v vseh razmerah

3.12.2020 15:34:39:
Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

3.12.2020 15:24:58:
Poenostavljen način odlaganja davčnih obveznosti v skladu s PKP6

3.12.2020 15:20:33:
Odlog oziroma obročno plačilo davka zaradi epidemije bolezni COVID-19

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT