Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 9.1.2006 13:47:58

Spremembe pri davku od dohodkov pravnih oseb

mag. Mateja Drobež

Rubrika: Davkiprint Natisni

Spremembe pri davku od dohodkov pravnih oseb Racunovodja.com

Pred vstopom v novo koledarsko leto smo prejeli paket davčnih sprememb. Objavljene so bile spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o davku na izplačane plače, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o davčnem postopku, Zakona o dohodnini in Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost. V grobem lahko rečemo, da spremembe vplivajo na določene poenostavitve pri izvajanju davčnega postopka, na nekaterih področjih spremembe pozitivno vplivajo na davčno osnovo (dosežemo bolj ugodno obdavčitev), v določenih primerih pa bo davčna osnova zaradi sprejetih sprememb večja.

Spremembe pri davku od dohodkov pravnih oseb

Tudi pri davku do dohodkov pravnih oseb so bile sprejete nekatere spremembe. Omeniti velja predvsem spremembe:
· določenih pravil glede ugotavljanja davčne osnove,
· prehodne določbe v zvezi z davčno obravnavo učinkov sprememb, ki bodo nastale zaradi spremenjenih pravil računovodenja;
· nova oziroma razširjena davčna olajšava.

Zavezanec lahko izbere, da bo njegovo davčno obdobje enako njegovemu poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega, pri tem pa tako izbranega obdobja ne sme spreminjati pet let (prej 7 let). Spremenjena določba se uporablja tudi za zavezance, ki so v letu 2005 izbrali, da se njihovo davčno obdobje razlikuje od koledarskega leta.

Po novem je predpisano, da se določeni prihodki, ki v tekočem ali predhodnih davčnih obdobjih kot nepriznani odhodki niso zmanjševali davčne osnove, izvzamejo iz davčne osnove. Na ta način bodo rešene situacije dvakratne obdavčitve, in sicer enkrat kot nepriznanih odhodkov in drugič kot prihodkov, ki povečujejo davčno osnovo. Navedeno velja za nepriznane odhodke, in sicer za kazni, ki jih izreče pristojni organ, za obresti od nepravočasno plačanih davkov in drugih dajatev in za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev.

V zvezi z amortizacijo je odpravljena ureditev, po kateri se v primeru, če zavezanec pridobil staro oziroma rabljeno opredmeteno osnovno sredstvo od povezane osebe, ki ni rezident, šteje, da je pridobljeno osnovno sredstvo že dokončno amortizirano. Prav tako je odpravljena tudi ureditev, da se amortizacija opredmetenega osnovnega sredstva, ki ga zavezanec pridobi od osebe, ki ni rezident in se ne šteje za povezano osebo po zakonu, prizna kot odhodek, če zavezanec dokaže, da opredmeteno osnovno sredstvo še ni dokončno amortizirano. Rešitev je posledica pripomb zavezancev, da omenjena ureditev predstavlja nesorazmerno oviro pri poslovanju, zlasti pa oviro za tuje investitorje. Rešitev, kot je sprejeta, je predlagala tudi strokovna javnost.

Zavezanec bo v bodoče izgubo lahko pokrival z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih sedmih davčnih obdobjih, kar je za zavezance ugodnejša rešitev od veljavne (prej je veljalo 5 let). Spremenjena določba se lahko uporablja tudi za pokrivanje izgub iz davčnih obdobij 2000 do 2005.

Spremenjen je tudi režim davčnih olajšav, ki velja na področju pravnih oseb. Sprejeta je nova oziroma razširjena davčna olajšava za spodbujanje raziskav in razvoja z namenom zagotavljanja nadaljnjega gospodarskega razvoja ter omogočanja doseganja drugih razvojnih ciljev Slovenije. Olajšavo bodo lahko uveljavljali zavezanci, ki bodo vlagali v raziskave in razvoj, vključno s sredstvi v zvezi z inovacijami. V zakonu so vlaganja, od katerih se prizna olajšava, določena.

Zavezanec lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 10% investiranega zneska v opremo, razen v osebna motorna vozila ter razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v opremo in neopredmetena dolgoročna sredstva v Sloveniji (v prehodnem obdobju, in sicer letih 2006 in 2007, sme zavezanec uveljaviti največ 20% investiranega zneska za zgoraj navedene namene).

Zavezanec lahko po novem uveljavlja zmanjšanje davčne osnove v višini 20% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v tem obdobju, vendar največ v višini davčne osnove. Vlaganja iz tega odstavka so vlaganja v:
– notranje raziskovalno-razvojne dejavnosti zavezanca,
– nakup raziskovalno-razvojnih storitev (ki jih izvajajo druge osebe, vključno s povezanimi osebami, oziroma druge javne ali zasebne raziskovalne organizacije).

Ne glede na prej navedeno sme zavezanec uveljavljaviti zmanjšanje davčne osnove v višini 30% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države do 15%, in v višini 40% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj, če ima sedež in opravlja svojo dejavnost na področjih države, ki imajo bruto domači proizvod na prebivalca nižji od poprečja države za več kot 15%, vendar največ v višini davčne osnove (v nadaljnem besedilu: regijska olajšava). Vlada Republike Slovenije z uredbo določi shemo za izvajanje regijske olajšave. Pri ugotavljanju zneska, za katerega zavezanec lahko zmanjšuje davčno osnovo v skladu s tem odstavkom, se upoštevajo zneski za vlaganja v skladu z določbami tega zakona o določanju davčne osnove. Pri razmerjih s povezanimi osebami se upoštevajo zneski, ugotovljeni po določbah tega zakona o določanju davčne osnove pri poslovanju med povezanimi osebami. Takšna vlaganja v raziskave in razvoj mora zavezanec opredeliti v poslovnem načrtu ali posebnem razvojnem projektu/programu. Regijsko davčno olajšavo bodo davčni zavezanci lahko uporabljali šele s 1.1. tistega leta, v katerem bo Evropska komisija Sloveniji odobrila to olajšavo.

Med prehodnimi določbami zakona je sprejeta tudi davčna obravnava razlik, ki nastanejo zaradi spremenjenih pravil računovodenja. Določeno je tudi, da se pri ugotavljanju davčne osnove oziroma priznavanju prihodkov in odhodkov, zneski, ki predstavljajo razlike pri prehodih na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, upoštevajo na način, da se vključijo v davčno osnovo. Zavezanec lahko takšne razlike vključuje v davčno osnovo v treh davčnih obdobjih, in sicer v prvem letu najmanj eno tretjino. Takšna določba je zapisana zato, ker se navedene razlike, ki nastanejo pri opisanih prehodih, ne izkazujejo nujno v izkazu poslovnega izida. Zakon pa določa, da se za ugotavljanje dobička priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida oziroma letnem poročilu, ki ustreza izkazu poslovnega izida in prikazuje prihodke, odhodke in izid, na podlagi zakona in v skladu z njim uvedenimi računovodskimi standardi. Ureditev upošteva dejstvo, da gre za zneske oziroma razlike, ki so tudi posledica previsoko oblikovanih odhodkov, tudi davčno priznanih, v preteklih letih.

Pripravila: mag. Mateja Drobež, Studio Macarol d.o.o.

Zadnji članki iz rubrike:

18.8.2020 16:28:48:
Plačevanje davkov je po novem možno kar iz eDavkov (če uporabljate Abanet ali NLB klik)

18.8.2020 16:23:34:
Kdo je zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže?

11.8.2020 15:17:19:
Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

7.8.2020 16:05:26:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

21.7.2020 15:36:44:
Plačilo prispevkov za socialno varnost pred potekom odloga

Najnovejši članki:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

24.9.2020 15:09:43:
Kako preveriti, kdaj poteče namensko digitalno potrdilo za davčno potrjevanje računov?

24.9.2020 15:10:42:
Kako pridobim novo namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno?

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT