Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 30.1.2006 10:40:04

KRATEK PREGLED PRENOVLJENIH SRS SRS 1 - OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Andreja Schwarzmann, Urška Premk

Rubrika: Slovenski računovodski standardiprint Natisni

KRATEK PREGLED PRENOVLJENIH SRS SRS  1 - OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA Racunovodja.com

SRS 1 - OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Standard v poglavju o razvrščanju opredmetenih osnovnih sredstev ne predvideva več ločenega izkazovanja opredmetenih osnovnih sredstev, ki se trajno ne uporabljajo, vendar so še uporabna!

Spremeni se tudi začetno računovodsko merjenje opredmetenih osnovnih sredstev. Standard sedaj pravi, da se v nabavno vrednost lahko vštevajo tudi stroški izposojanja v zvezi s pridobitvijo opredmetenega osnovnega sredstva do njegove usposobitve za uporabo.

Pojem STROŠKI IZPOSOJANJA pa se opredeli kot obresti in drugi stroški, ki nastajajo v podjetju v zvezi z izposojanjem finančnih sredstev za pridobitev opredmetenega osnovnega sredstva, predvsem če nastaja več časa kot traja obračunsko obdobje! Stari standardi so govorili le o obrestih od posojil za pridobitev opredmetenega osnovnega sredstva.

Nova je tudi opredelitev, da se nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva, če je ta velika, lahko razporedi na njegove dele. Predvsem, če imajo ti deli različne dobe koristnosti ali pa vzorce uporabe, v primerjavi s celotno nabavno vrednostjo opredmetenega osnovnega sredstva. To pomeni, da sedaj lahko za eno opredmeteno osnovno sredstvo določimo različne dobe koristnosti in načine amortiziranja, seveda pa moramo v takšnem primeru razdeliti tudi nabavno vrednost opredmetenega osnovnega sredstva na več funkcionalnih delov.

Opredmetena osnovna sredstva pridobljena z zamenjavo za kako drugo nedenarno sredstvo ali za delno denarno in delno nedenarno sredstvo, se določi glede na pošteno vrednost, če te ni mogoče zanesljivo izmeriti, se vrednoti po knjigovodski vrednosti opredmetenega osnovnega sredstva. ( ne več po neodpisani vrednosti!)

Ravno tako pridobljenih opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih pridobimo pri prevzemu drugega podjetja ali dela drugega podjetja ne evidentiramo več po njihovi knjigovodski vrednosti, temveč po pošteni vrednosti na dan prevzema!

Standard zahteva ločeno evidentiranje zemljišč, tudi če ob nakupu ali pridobitvi nepremičnine to ni ločeno ovrednoteno!

Standard predvideva tudi, da se predvideni stroški rednih pregledov oziroma popravil opredmetenih osnovnih sredstev obravnavajo kot del opredmetenih osnovnih sredstev.

Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po računu dobavitelja 500 eur, se lahko izkazuje skupinsko kot drobni inventar. Drobni inventar katerega nabavna vrednost po dobaviteljevem obračunu ne presega 500 eur , se lahko evidentira med materialom!

V Standardu tudi ne govorimo več o neodpisani vrednosti. Govorimo o knjigovodski vrednosti!

Standard sedaj govori tudi o metodah amortiziranja, ki jih lahko uporabljamo. Pravi, da se lahko odločimo za metodo enakomernega časovnega amortiziranja, za metodo padajočega amortiziranja ali pa za metodo proizvedenih enot (funkcionalna metoda).

Metoda se izbere glede na pričakovani oziroma ocenjeni vzorec gospodarskih koristi. V kolikor tega ni mogoče določiti, se uporablja metoda enakomernega časovnega amortiziranja.
Določeno preostalo vrednost opredmetenega osnovnega sredstva smo sedaj dolžni preveriti najmanj na koncu vsakega poslovnega leta!

Vsa tista opredmetena osnovna sredstva, ki se ne uporabljajo trajno, čeprav so še uporabna, se izmerijo po knjigovodski vrednosti ali pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje. Upošteva pa se vedno tista vrednost, ki je nižja! Torej se ne evidentirajo več po knjigovodski vrednosti na dan, ko so izločeni iz uporabe!

Opredmetena osnovna sredstva se pričnejo amortizirati prvi dan v mesecu, ki sledi mesecu, ko so usposobljena za uporabo. Torej ne glede na to ali se dejansko že uporabljajo ali ne! Stari Standardi so pričetek amortizacije pogojevali s pričetkom dejanske uporabe!

Novi standardi tudi črtajo staro določbo, ki pravi, da se opredmetena osnovna sredstva, ki se poškodujejo zaradi višje sile, v času potrebnem za njihovo popravilo ne amortizirajo!

Dodana je določba za merjenje po pripoznavanju opredmetenega osnovnega sredstva. Podjetje mora svojo računovodsko usmeritev izbrati. Izbira med modelom nabavne vrednosti ali modelom prevrednotenja. Izbrano usmeritev mora uporabljati za celotno skupino opredmetenih osnovnih sredstev. To pomeni, da mora podjetje knjigovodsko izkazovati opredmeteno osnovno sredstvo merjeno po modelu nabavne vrednosti, kot nabavno vrednost zmanjšano za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubo zaradi oslabitve.

V primeru, da podjetje izbere model prevrednotenja pa mora upoštevati obvezno stalna prevrednotovanja oslabitev in/ali okrepitev! Stalno torej ugotavlja pošteno vrednost!

Prevrednotovanje opredmetenih osnovnih sredstev zaradi izbranega modela merjenja prinaša spremembe!
Prevrednotovanje pri izbranem modelu prevrednotenja se mora izvajati dovolj redno, da se knjigovodska vrednost ne razlikuje bistveno od tiste, ki se ugotavlja z uporabo poštene vrednosti na dan bilance stanja.

Črta se določba o prevrednotovanju opredmetenih osnovnih sredstev nabavljenih v tujini!
<
Se nadaljuje ...


Andreja Schwarzmann
Urška Premk

Zadnji članki iz rubrike:

28.5.2020 22:28:11:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15

10.4.2020 18:09:54:
Pojasnilo 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 - Slovenski inštitut za revizijo

23.3.2020 9:24:27:
Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov s Slovenskimi računovodskimi standardi, Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja ali zakonsko določenim primernim okvirom računovodskega poročanja

15.5.2019 15:10:47:
Spremembe: Slovenski računovodski standard 15 (2019) - Prihodki

15.5.2019 15:05:46:
Spremembe SRS (2016) v letu 2019

Najnovejši članki:

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

17.9.2020 17:42:10:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

17.9.2020 16:39:12:
Predlagane spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

17.9.2020 16:06:59:
Pretvornik za pretvorbo eRačunov med standardom eSLOG 1.6 in 2.0

16.9.2020 16:48:33:
Predlog Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine iz dohodka iz dejavnosti

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT