Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.11.2017 10:21:02

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

Uradni list RS, št. 63/2017 z dne 10. 11. 2017

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu Racunovodja.com

1. člen 

V Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16 in 79/16) se v Prilogi 1, v poglavju A. Prikaz zbirnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino podatkov, točka 1.2. spremeni tako, da se glasi:

»1.2 Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo – REK-1a

1.2.1 Splošna navodila 

Posamezni zneski se vpisujejo v eurih, zaokroženi na dve decimalni mesti.

Podatke v skladu s tem poglavjem predložijo davčnemu organu delodajalci ob izplačilu vajeniške nagrade in ob izplačilu nagrade dijakom in študentom za obvezno praktično delo, tudi če je osnova za davčni odtegljaj enaka nič (0).

Podatke o obračunanem prispevku za posebne primere zavarovanja v skladu z 20. členom ZPIZ-2 predložijo šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje proizvodnega dela ali delovne prakse.

Za izpolnjevanje podatkov o izplačevalcu oziroma pooblaščencu in splošnih podatkov o izplačanem dohodku se smiselno uporabljajo navodila za predložitev podatkov o obračunu davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.

1.2.2 Opis podatkov 

PODATKI O IZPLAČANEM DOHODKU 

015 Neto izplačilo 

Vpiše se znesek celotnega neto izplačila, ne glede na to, ali se nagrada všteva v davčno osnovo (znesek neto izplačila pomeni razliko med zneskom dohodka iz zaporedne številke 101, zneskom prispevka, ki bremeni prejemnika dohodka, in zneskom izračunanega davčnega odtegljaja).

010 Vrsta dohodka 

Izplačevalec izbere ustrezno šifro vrste dohodka s seznama vrst dohodkov, ki je objavljen na spletni strani FURS.

Šole, ki predložijo podatke o obračunanem prispevku za posebne primere zavarovanja, število oseb, za katere obračunajo prispevek, vpišejo v polje 013 oziroma 014.

I. OSNOVE ZA IZRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA 

101 Dohodek 

Vpiše se znesek izplačanega dohodka.

102 Davčna osnova 

Vpiše se del dohodka iz zaporedne številke 101, ki presega s predpisom vlade določen neobdavčen znesek, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo.

103 Davčna osnova – nerezident, ki uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb 

Vpiše se del zneska iz zaporedne številke 102, ki je osnova za izračun davčnega odtegljaja za nerezidente, ki uveljavljajo ugodnosti iz mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja ali druge mednarodne pogodbe. Izplačevalec vpiše podatek, če je pred dnevom izplačila dohodka prejel odločbo davčnega organa iz tretjega odstavka 260. člena ZDavP-2. Od te osnove se v skladu s četrtim odstavkom 260. člena ZDavP-2 izračuna davčni odtegljaj po nižji stopnji, kakor je določena z ZDoh-2, oziroma se davek od tega dohodka ne odtegne.

II. DAVČNI ODTEGLJAJ 

301 DAVČNI ODTEGLJAJ 

Vpiše se znesek davčnega odtegljaja od izplačanih dohodkov vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo, ki se vštevajo v davčno osnovo.

III. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

311 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Vpiše se znesek prispevka za posebne primere zavarovanja, ki ga šola obračuna in plača v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2.

Pri izplačilu dohodkov vajencem po 37. členu Zakona o vajeništvu (Uradni list RS, št. 25/17; v nadaljnjem besedilu: ZVaj), se vpiše znesek prispevka za posebne primere zavarovanja, ki ga obračuna izplačevalec dohodka na podlagi pete alineje tretjega odstavka 20. člena ZPIZ-2.

312 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 

Vpiše se znesek prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen v skladu s 1. točko 17. člena ZZVZZ, ki ga obračuna izplačevalec dohodka.

313 Prispevek za zdravstveno zavarovanje delojemalca 

Vpiše se znesek prispevka za zdravstveno zavarovanje, ki ga izplačevalec obračuna v breme prejemnika dohodka v skladu s 55.a členom ZZVZZ. Osnova za obračun in plačilo prispevka po stopnji 6,36% je celoten dohodek.«.

V poglavju B. Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za vse vrste dohodkov – pojasnila v zvezi z vsebino predloženih podatkov, se v točki 1.1 Podatki, ki jih za posameznega davčnega zavezanca – prejemnika dohodka oziroma zavarovanca izplačevalci sporočajo ob vsakem izplačilu, v delu PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU za poljem A025 dodata novi polji A026 in A027, ki se glasita:

»A026 Vajenec

Ob izplačilu vajeniške nagrade izplačevalec dohodka označi letnik šolanja vajenca, kateremu izplačuje nagrado.

A027 Vajenec po 37. členu ZVaj 

Izplačevalec označi, če je vajenec brezposelna oseba, za katero se pri obračunu prispevka za posebne primere zavarovanja upošteva določba drugega odstavka 35. člena ZVaj.«.

V delu DODATNI PODATKI – DOHODKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Ob izplačilu vajeniške nagrade ali nagrade za obvezno prakso dijakov in študentov morebitno izplačilo povračil stroškov in zagotavljanje bonitet izplačevalec ustrezno vpiše v polja od B04 do B17.«.

Za poljem Boniteta se dodata novi polji B18 in B19, ki se glasita:

»B18 nagrada vajenca

Vpiše se znesek vajeniške nagrade, izplačane v znesku, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

B19 nagrada za obvezno prakso 

Vpiše se znesek nagrade za obvezno prakso dijaka ali študenta, izplačane v znesku, ki se v skladu z 8. točko prvega odstavka 44. člena ZDoh-2 ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.«.

2. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 3. decembra 2017.

Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10, 109/10, 107/12, 32/13, 85/13, 108/13, 22/14, 93/14, 101/15, 60/16 in 79/16).

 

 

Št. 007-523/2017/14

Ljubljana, dne 9. novembra 2017

EVA 2017-1611-0087

mag. Mateja Vraničar Erman l.r.

Ministrica 

za finance 

 

 

Ključne besede:
obračun davčnih odtegljajev
davčni odtegljaj
prispevki za socialno varnost
prispevki

Zadnji članki iz rubrike:

23.9.2020 13:11:18:
Odrejanje drugega dela ali na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin

22.9.2020 13:50:22:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije možna tudi za avgust

16.9.2020 12:09:31:
Obračun plače v primeru skrajšanega delovnega časa ter dopusta

7.9.2020 15:05:29:
Oddaja zahtevkov za izplačilo subvencije za skrajšani polni delovni čas

1.9.2020 15:45:31:
Podatki za obračun plač za avgust 2020

Najnovejši članki:

28.9.2020 16:30:05:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2020

28.9.2020 16:24:34:
Prispevek ob Tednu požarne varnosti Gasilske zveze Slovenije

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

24.9.2020 16:03:28:
Peti sveženj protikoronskih ukrepov PKP#5

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT