Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Sodna praksa - Upravno sodiščeSodna praksa - Upravno sodišče

Odmera DDV - davek od dohodkov iz dejavnosti - znižanje davčne osnove
(3.10.2017 15:51:50)

Evidenčna številka: UP00001139 Datum odločbe: 09.05.2017 Senat, sodnik posameznik: Zdenka Štucin (preds.), Marjanca Faganel (poroč.),

Več ...
Zavezanec za plačilo prispevkov - lastnik zasebne družbe
(29.8.2017 15:57:37)

Za določitev statusa zavarovanca za plačilo prispevkov je relevanten položaj družbenika zasebne družbe, ki ni zavarovan na drugi podlagi, oziroma položaj družbenika, ki je poslovodna oseba.

Več ...
Uradni list RS, št. 30/2015 z dne 30. 4. 2015:
Odločba o ugotovitvi, da je bil Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in sodbe Višjega delovnega in socialnega sodiš ...

(25.5.2015 16:26:31)

Številka:

Več ...
Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas - sodna praksa
(7.11.2014 14:19:13)

Odločba: VDSS sodba Pdp 927/2014 Višje delovno in socialno sodišče Oddelek: Oddelek za individualne in kolektivne delovne spore Datum

Več ...
Uradni list RS, št. 29/2014 z dne 25. 4. 2014:
Odločba o razveljavitvi dela besedila tretjega odstavka 90. člena, 9. točke 95. člena in šestega odstavka 98. člena Zakona o dohodnini

(8.5.2014 13:42:39)

Številka: U-I-175/11-12 Datum:

Več ...

Pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika v družbi z neomejeno odgovornostjo - sodba ustavnega sodišča 10. 4. 2014 (13.11.2014 10:17:16)

Prehrana, regres – akontacija dohodnine – prispevki za socialno varnost (13.12.2013 11:27:24)

Uradni list RS, št. 71/2012 z dne 21. 9. 2012: Odločba o ugotovitvi, da prvi stavek prvega odstavka 120. člena Zakona o dohodnini ni v neskladju z Ustavo (24.9.2012 14:47:30)

Davek od dohodkov iz dejavnosti – davčno priznani odhodki - obračun potnih stroškov - verodostojna knjigovodska listina (23.11.2011 13:40:02)

Prispevki za socialno varnost – status zavezanca (14.6.2011 17:48:17)

Davčno priznani odhodki - potni stroški (15.6.2011 14:38:43)

Plačilo za storitve poslovodenja – dohodnina (15.6.2011 14:51:08)

Davek od dohodka iz dejavnosti - odpis davčnega dolga (16.6.2011 15:54:13)

Sponzorska pogodba – rezident – nerezident (16.6.2011 16:12:40)

Posebni davek na določene prejemke - avtorski honorar (2.8.2011 13:53:56)

Uporaba blaga za neposlovne namene - uničenje vozila v prometni nesreči (2.8.2011 13:40:52)

Davčno nepriznani odhodki - odkup lastnega poslovnega deleža (2.8.2011 13:31:43)

Davek od dobička pravnih oseb – davčno nepriznani dohodki (2.8.2011 13:24:59)

Primanjkljaj blaga kot posledica višje sile (28.7.2011 12:03:20)

Izvršba na denarne prejemke dolžnika - zaposlitev (28.7.2011 11:56:31)

DDV – cenitev davčne osnove (28.7.2011 11:31:11)

Dvojno obdavčevanje – dohodki iz zaposlitve (28.7.2011 11:17:46)

Nastanek obveznosti obračuna DDV (26.3.2009 12:26:23)

Vračilo DDV - fiktivni računi o nabavi (26.3.2009 12:08:36)

Plačilo DDV - nakup blaga od tujega dobavitelja (dvojno obdavčenje) (26.3.2009 12:00:30)

OCENA DAVČNE OSNOVE - Uporaba storitev za neposlovne namene (19.3.2009 13:16:00)

Obračun DDV - prodajne promocije za znane in potencialne kupce (19.3.2009 13:03:50)

Odbitek vstopnega DDV - pomanjkljivi računi (13.3.2009 12:50:32)

Pravica do odbitka DDV - opredelitev davčnega zavezanca (13.3.2009 12:42:05)

Davčni obračun - ugotavljanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja DDV (13.3.2009 12:35:41)

OCENA DAVČNE OSNOVE - Nezakonitosti in nepravilnosti v poslovanju (4.3.2009 15:44:28)

Oprostitev DDV - prepoved odtujitve blaga (4.3.2009 10:03:14)

Davčna osnova za DDV - nadaljnji promet z novimi vozili (26.2.2009 12:47:54)

Pravica do odbitka DDV - status zaveznca za DDV (26.2.2009 12:39:51)

Vračilo DDV - manjkajoče sestavine na računu (datum odpošiljanja blaga oz. storitev) (26.2.2009 12:34:54)

Prisilna izterjava dolga - carina in prometni davek (26.2.2009 12:27:18)

Pritožba zoper sklep davčne izpostave (20.2.2009 17:44:54)

Pravica do odbitka DDV - prijava za vpis v register zavezancev za DDV (20.2.2009 17:41:13)

Plačilo DDV - prenos blaga iz enega v drugo carinsko skladišče (20.2.2009 17:32:30)

Plačilo DDV - upravičenost uveljavljanja davčne oprostitve (18.2.2009 0:58:53)

Pravica do vračila DDV pri uvozu blaga (18.2.2009 0:50:20)

OCENA DAVČNE OSNOVE - nestrinjanje z metodo cenitve (11.2.2009 17:07:55)

Pravica do odbitka DDV - stroški, ki niso priznani kot poslovni (11.2.2009 16:57:44)

Oprostitev DDV - dajanje plovila v najem (11.2.2009 16:38:09)

Odbitek vstopnega DDV - nepravilnosti pri izstavitvi računa (5.2.2009 15:47:05)

Oprostitev DDV - umik izvozne carinske deklaracije (5.2.2009 15:40:35)

Pravica do odbitka DDV - nepravilnosti pri obračunu davka (5.2.2009 15:34:45)

Oprostitev DDV - tranzitni carinski postopek (4.2.2009 12:58:56)

Odbitek vstopnega DDV - promet nepremičnin (4.2.2009 12:54:27)

Odbitek vstopnega DDV - promet rabljenih vozil (2.2.2009 13:55:52)

Oprostitev DDV - zakup plovila (2.2.2009 13:51:35)

Pravica do odbitka DDV - nepravilna navedba imena in sedeža firme na računu (2.2.2009 13:42:21)

Dodatna davčna obremenitev - nastanek težko popravljive škode (29.1.2009 14:17:43)

Zmanjšanje davčne osnove - Nepravilnosti pri obračunu DDV (29.1.2009 14:54:10)

OCENA DAVČNE OSNOVE - Nepravilnosti pri vodenju poslovnih knjig (26.1.2009 17:20:33)

Vračilo DDV - zahtevane sestavine računa (2.2.2009 1:32:18)

Odbitek vstopnega DDV - pravilna davčna obdobja (2.2.2009 1:28:05)

Plačilo DDV - prenos ali delo podjetja (2.2.2009 1:24:10)

Pravica do odbitka DDV - stranka v postopku (2.2.2009 1:19:19)

Odbitek vstopnega DDV - manjkajoče sestavine račune (2.2.2009 1:36:43)

NEVERODOSTOJNA POSLOVNA DOKUMENTACIJA - potni nalogi, prejeti računi in izplačila po blagajni, bonitete, rezervacije (19.12.2008 18:23:35)

Oprostitev DDV - storitve, ki so neposredno povezane z izvozom (9.3.2009 20:08:26)

Odmera dohodnine od dobička od prodaje vredostnih papirjev (18.1.2008 11:51:38)

Vračilo zamudnih obresti (3.8.2008 14:24:58)

Pgodba o poslovodenju in izogibanje plačilu dohodnine (3.8.2008 14:13:41)

Dokup zavarovalne dobe (3.8.2008 14:08:59)

Odbitek vstopnega DDV - naknadni popravek (18.6.2008 23:50:18)

Oprostitev DDV za storitve, ki so neposredno povezane z izvozom blaga (17.6.2008 22:36:07)

Obveznost obračuna DDV in koncesija pri javni komunalni infrastrukturi (12.11.2008 16:05:31)

Davek od dobička iz kapitala - zamenjava kapitala (24.5.2008 12:46:29)

Nastanek davčne obveznosti - storitve gradbeništva (17.6.2008 18:14:10)

Davek na promet nepremičnin - odplačilni promet nepremičnin (10.6.2008 17:18:45)

Odmera davka od dobička iz kapitala in dohodnine (30.1.2008 16:33:26)

Davčno priznani odhodki - stroški reprezentance, reklame (3.8.2008 14:00:29)

OCENA DAVČNE OSNOVE - izdaja dvojnih računov (30.1.2008 16:26:19)

OCENA DAVČNE OSNOVE - napovedani prihodki in odhodki (30.1.2008 16:04:39)

OCENA DAVČNE OSNOVE - Sporen prikaz prihodkov (26.3.2009 15:07:42)

Prekinitev postopka inšpiciranja pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja DDV (26.3.2009 13:17:53)

OCENA DAVČNE OSNOVE - obračun davka na dodano vrednost (31.1.2008 10:51:49)

Odbitek vstopnega DDV - fiktivni računi (26.3.2009 15:21:21)

OCENA DAVČNE OSNOVE - primerjanje enega računa s podatkom iz kontrolnega traku registrske blagajne (30.1.2008 15:52:06)

Davčni zavezanec in plačnik davka - dogovor o obveznosti plačila DDV (12.11.2008 16:43:47)

OCENA DAVČNE OSNOVE - primerjanje enega računa s podatkom iz kontrolnega traku registrske blagajne (30.1.2008 16:42:53)

Vračilo preveč plačanega DDV - pritožbe stranskega udeleženca (26.3.2009 13:32:03)

Končni obračun in plačilo prometnega davka neplačanih terjatev finančnega leasinga (12.11.2008 15:49:18)

Postopek odmere dohodnine - nova dejstva in obnova (30.1.2008 16:52:17)

Davek od prometa nepremčnin - postopek odmere (10.6.2008 17:12:09)

Davek od dobička iz kapitala - zamenjava kapitala (24.5.2008 12:34:34)

Davek od prometa nepremčnin - obnova postopka (10.6.2008 17:04:16)

Davek od prometa nepremčnin - obnova postopka (10.6.2008 16:56:35)

Odbitek vstopnega DDV - pomanjklivi podatki na računih (26.3.2009 15:28:53)

Znižanje davčne osnove - investrianje v osnovna sredstva (15.6.2008 17:31:20)

Obnova postopka odmere dohodnine (30.1.2008 17:14:37)

Davek od dobička pravnih oseb - davčno priznani odhodki - neverodostojna knjigovodska listina - računovodska predpostavka strogega upoštevanja poslovnih dogodkov (2.3.2008 13:01:16)

OCENA DAVČNE OSNOVE - Neresnični oz. nepravilni podatki na računih (26.3.2009 13:06:47)

Obnova postopka odmere dohodnine - prejemki iz naslova nagrad, štipendij, premij in prestopnin (30.1.2008 17:32:31)

Transferne cene in davčna osnova (3.8.2008 13:53:29)

Rok za vložitev zahteve za vračilo DDV (26.3.2009 15:14:41)

Vračilo DDV - nepravilnosti in neskladnosti med spornimi računi in dejanskim poslovanjem (26.3.2009 13:25:44)

Odbitek vstopnega DDV- fiktivni računi (31.1.2008 11:20:01)

Obračun DDV pri prenosu lastninske pravice na osnovnih sredstvih po prenehanju opravljanja dejavnosti (31.1.2008 11:26:09)

Davčna izvržba - izpodbijanje izvršujočih odločb (30.1.2008 17:41:05)

Pravica do odbitka vstopnega DDV in sedež davčnega zavezanca (31.1.2008 11:12:41)

Oprostitev plačila DDPO - javna podjetja (3.8.2008 13:47:26)

Pravica do odbitka DDV - prejet račun z obračunanim višjim zneskom DDV, kot bi moral biti po zakonu (9.2.2008 14:20:20)

Davčna osnova - upoštevanje turistične takse (9.2.2008 14:14:06)

Transakcije z delnicami (12.11.2008 16:32:54)

Pravica do odbitka DDV - rok za njeno uveljavitev (4.2.2009 12:39:46)

Vračilo preveč plačanega DDV - preplačilo ali plačilo (previsoko) izkazane obveznosti po obračunu (29.10.2008 13:21:33)

Kraj opravljanja storitev in plačilo DDV (3.4.2009 14:30:22)

Obračun DDV - predujem kot predplačilo (3.4.2009 13:59:44)

Transferne cene pri poveznih osebah (3.8.2008 13:41:18)

Individualna intelektualna stvaritev kot avtorsko delo in obdavčitev po ZDoh (19.5.2008 18:06:48)

Vrnitev presežka DDV ter stornacija/vknjižba novih računov (12.11.2008 16:39:32)

Oprostitev DDV - šolnina za teniško šolo (1.4.2009 0:42:59)

Davek od dobička pravnih oseb - sodba Upravnega sodišča RS, (18.1.2008 11:54:37)

Vštevanje trošarine in carine v davčno osnovo (1.4.2009 0:34:09)

Predplačila v sistemu DDV - obveznost identifikacije za namene DDV (12.11.2008 16:23:02)

Pravno nasledstvo družbenika in prenos pravic ter obreznosti (3.4.2009 13:52:47)

Obračun DDV in projektna dokumentacija (12.11.2008 15:57:23)

Stopnja obdavčitve z DDV pri gradnji (12.11.2008 16:28:40)

Uveljavljanje davčnih ugodnosti v ekonomski coni (22.2.2008 13:21:02)

Brezplačna pridobitev osebnega motornega vozila in obračun davka na motorna vozila (22.2.2008 13:16:34)

Bremepis za reduciranje dodatka na skupne stroške materiala in davčno priznani odhodek (22.2.2008 12:59:50)

Davčna olajšava za investiranje v opredmetena osnovna sredstva - nakup stanovanja (22.2.2008 12:49:56)

Verodostojne knjiovodske listine v povezavi z odpisom terjatev (22.2.2008 12:37:49)

Oprostitev plačila DDV - prodaja ribolovnih dovolilnic (31.3.2009 20:44:38)

Sprememba amortizacijske stopnje (metode) (19.2.2008 22:55:17)

Dohodki iz delovnega razmerja - potni stroški in drugo (19.2.2008 22:46:23)

Davek od dobička iz kapitala - navidezna pogodba (19.2.2008 22:37:12)

Obnova postopka odmere dohodnine - vrsta dohodka (30.1.2008 17:25:40)

Odmera davka od osebnih prejemkov - popusti pri vrednotenju nepremičnin (19.2.2008 22:30:17)

Odpravnina in odškodnina zaradi predčane razrešitve člana uprave družbe (19.2.2008 22:23:31)

Amortizacija od ocenjene vrednosti osnovnega sredstva (19.2.2008 22:14:33)

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana (19.2.2008 22:07:51)

Davek od dobička iz kapitala - prodaja delnic pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij (19.2.2008 22:02:22)

Odbitek vstopnega DDV - nabave osnovnih sredstev za namene opravljanja obdavčenih transakcij (9.2.2008 15:30:12)

Izračun odbitnega deleža - (ne)upoštevanje donacij, članarin, dotacij in subvencij (9.2.2008 15:21:25)

Finančni ali poslovni najem zemljišč in zgradb ter podarjanje predmetov z logotipom podjetja in promet blaga (9.2.2008 15:13:58)

Vračilo DDV prodajalcu v potniškem prometu - pogoji (31.1.2008 16:14:02)

Vračilo DDV - manjkajoče (ovezne) sestavine na računu (31.1.2008 16:08:57)

Pravica do odbitka vstopnega DDV in prenos podjetja ali nakup osnovnih sredstev (31.1.2008 15:39:48)

Odbitek vstopnega DDV - prodaja (izvoz) plovila in sprememba pogojev (31.1.2008 15:34:47)

Stečajni upravitelj in vpis v register zavezancev za DDV (31.1.2008 16:04:20)

Popravek odbitka vstopnega DDV - določitev solastninske pravice soinvestitorja (31.1.2008 15:58:00)

Neobdavčjiv promet prenosa podjetja in prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe v stečajnem postopku (31.1.2008 15:52:18)

Neobdavčjiv promet prenosa podjetja in prodaja stečajnega dolžnika kot pravne osebe v stečajnem postopku (31.1.2008 15:46:16)

Pravica do odbitka vstopnega DDV in kraj opravljene storitve (31.1.2008 13:00:25)

Obračun DDV - promet nepremičnin (prva vselitev ali uporaba) (9.2.2008 14:08:18)

Prenos premoženjske pravice kot opravljen promet storitve po ZDDv (31.1.2008 11:55:39)

Opravljanje storitev - poslani račun (31.1.2008 11:46:13)

Vstopni ddv - administrativna napaka neupoštevanja zneska (31.1.2008 11:38:32)

Pravica do odbitka vstopnega DDV in obvezne sestavine računa (31.1.2008 11:32:05)

Registracija / Identifikacija za namene DDV - upoštevanje prejetih predplačil pri presoji pogoja preseganja predpisne ravni prometa (9.2.2008 15:05:25)

Pravica do odbitka DDV - datum prejema računa (9.2.2008 14:49:19)

Pravica do odbitka vstopnega DDV- vpis v register davčnih zavezancev (9.2.2008 14:41:50)

Odbitek vstopnega DDV - pripravljalne aktivnosti za pričetek opravljanja oproščenih transakcij (10.2.2008 19:01:50)

Pravica do odbitka DDV - datum prejema računa (9.2.2008 14:56:44)

Prodaja pooblaščenih ribolovnih dovolilnic in uveljavljanje oprostitve DDV povezane s športom (9.2.2008 14:02:33)

Obračun DDV - posredovanje delovne sile ali opravljane storitev (9.2.2008 13:53:45)

Pogoji za odbitek DDV - verodostojne izkazovanje okoliščin nabave blaga (10.2.2008 18:45:55)

Pravica do odbitka DDV - datum prejema računa (9.3.2008 21:49:45)

Odbitek vstopnega DDV - račun z vsemi predpisanimi sestavinami (nepopolna navedba firme in davčne številke) (10.2.2008 18:33:45)

Zamenjava blaga kot obdavčljiva transakcija dobave blaga (9.2.2008 14:26:30)

Odbitek vstopnega DDV - račun z vsemi predpisanimi sestavinami (nepopolna navedba firme in davčne številke) (10.2.2008 17:42:43)

Plačilo DDV na podlagi sporazuma o razveljavitvi pogodbe - pogodbena kazen (10.2.2008 17:35:06)

Odbitek vstopnega DDV - predpisane sestavine računa (vrsta in obseg storitve) (10.2.2008 17:29:25)

Vračilo DDV zavezancu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji - predpisane sestavine računa (10.2.2008 17:23:08)

Opravljanje storitev - pogodba o trgovskem zastopanju in kraj opravljanja storitev (10.2.2008 17:16:18)

Pogoji za izkazovanje osebnega motornega vozila med opredmetenimi osnovnimi sredstvi in priznavanje stroškov (19.2.2008 21:44:38)

OSEBNO VROČANJE – obvestilo o prispelem pismu (3.12.2008 13:30:20)

OSEBNO VROČANJE – obvestilo o prispelem pismu (3.12.2008 13:29:54)

Darilna pogodba za osnovna sredstva (19.2.2008 21:06:41)

Zmanjšanje osnove za dohodnino - olajšava za različne namene (nakup vrednostnih papirjev) (19.2.2008 21:34:47)

Izplačilo dnevnic zaposlenim delavcem v dejavnosti gradbeništva (19.2.2008 21:21:40)

Veljavnost registracije / identifikacije za namene DDV (19.2.2008 21:14:20)

Sprememba pogojev za odbitek vstopnega DDV (31.1.2008 11:05:32)

Davčna izvržba - ugovor kot pravno sredstvo zoper obvestilo (30.1.2008 17:49:20)

Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT