Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.
Računovodja.com - Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Uporabniška navigacija Uvrsti stran med priljubljene

Prijava:
Uporabnik:

Elektronski naslov, s katerim ste se registrirali ali naročili e-seminar
(primer: ime@vasadomena.si)

 
Geslo:

 
Ste pozabili geslo?

Registracija
Kazalo:
  Prva stran > E- seminarji
Dobrodošli na portalu elektronskih gradiv
>> Arhiv: Obdavčitev zasebnikov v letu 2006 in davčni obračun

   Natisni e-gradivo

Arhiv: Obdavčitev zasebnikov v letu 2006 in davčni obračun

Božena Macarol, mag. Mateja Drobež Tomšič
Kazalo članka:
1 Uvod
2 Kdo so samostojni podjetniki in kdo je fizična oseba, ki opravlja dejavnost?
3 Dolžnost vodenja poslovnih knjig in evidenc pri zasebnikih
3.1 Vodenje poslovnih knjig za poslovne potrebe zasebnikov po SRS 39
3.1.1 Kriteriji za uporabo sistema enostavnega knjigovodstva
3.1.2 Bistvene posebnosti in razlike pri vodenju poslovnih knjig zasebnikov v primerjavi z majhnimi družbami
Zgled: Primer sklepa
3.2 Vrste poslovnih knjig v dvostavnem knjigovodstvu za poslovne in davčne potrebe zasebnikov
Malo več o zastaranju
3.2.1 Vrste poslovnih knjig pri sistemu dvostavnega knjigovodstva za poslovne potrebe
Preglednica: Vrste poslovnih knjig pri uporabi sistema dvostavnega knjigovodstva po SRS 39
3.2.1.1 Glavna knjiga
3.2.1.2 Dnevnik glavne knjige
3.2.1.3 Register opredmetenih osnovnih sredstev
3.2.1.4 Razčlenjevalni razvidi
3.2.1.5 Načela urejenega knjigovodstva
3.2.2 Vrste poslovnih knjig za potrebe kontrole in odmere davkov ter drugih obveznosti
3.2.2.1 Obvestilo davčnemu organu o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig
Vzorec izjave o vodenju poslovnih knjig za davčno leto 2007
3.2.2.2 Evidenca izdanih listin za davčne zavezance, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov
3.2.2.3 Evidenca knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika
3.2.2.4 Evidenca nabave in porabe pijač in živil
Preglednica: Vsebina evidence nabave in porabe pijač
Preglednica: Vsebina evidence nabave in porabe živil
3.3 Letno poročilo zasebnika za zunanje poslovno poročanje
3.3.1 Razčlenjevanje postavk v izkazu stanja in pravila izkazovanja po SRS 39
3.3.2 Razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida in pravila izkazovanja po SRS 39
3.3.3 Potrebna pripravljalna dela in notranje kontrole pred sestavitvijo letnega poročila
PREDLOG: KONTROLNIK ZA ZASEBNIKE za opravljanje KONTROLNIH POSTOPKOV PRED IZDELAVO ZAKLJUČNEGA IN DAVČNEGA OBRAČUNA ZA LETO 2006
3.4 Sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti pri zasebnikih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov
Seznam prilog obrazca za izdelavo davčnega obračuna za zasebnike za leto 2006
3.4.1 Vrste prihodkov z davčnega vidika
3.4.1.1 Prihodki, ki jih vključimo v davčni obračun v dejansko nastalem znesku
3.4.1.2 Prihodki, ki jih vključimo v davčno napoved v višjem znesku od dejansko nastalega
1. PRAVILO
2. PRAVILO (oz. IZJEMA)
3. POSEBNO PRAVILO ZA OBRESTI OD DANIH POSOJIL
3.4.1.3. Prihodki, ki jih ne vključimo v davčni obračun
3.4.1.3.1. Zmanjšanje prihodkov za porabo in odpravo že porabljenih rezervacij (vrstica 2.1 davčnega obračuna)
3.4.1.3.2 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju (vrstica 2.2 davčnega obračuna)
3.4.1.3.3 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala (vrstica 2.3 davčnega obračuna)
3.4.1.3.4 Izvzem nekaterih drugih prihodkov (obresti, dividende ...) – vrstica 2.4 davčnega obračuna
3.4.1.3.5 Izvzem prihodkov zaradi nepriznanih odhodkov (19.a člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb) – velja od leta 2006 dalje (vrstica 2.5 davčnega obračuna)
3.4.2 Vrste odhodkov z davčnega vidika
3.4.2.1 Odhodki, ki so davčno priznani v dokumentiranih zneskih
3.4.2.2 Odhodki, ki so davčno priznani v določenih, zakonsko omejenih zneskih
Še nekaj več o davčnem priznavanju amortizacije
Nekaj več o spremembah metod vrednotenja zalog
Davčni vidik poslovanja med povezanimi osebami
1. PRAVILO
2. PRAVILO (oz. IZJEMA)
3. POSEBNO PRAVILO ZA PRIZNAVANJE OBRESTI OD PREJETIH POSOJIL
3.4.2.3 Davčno nepriznani odhodki
3.4.2.4 Povečanja odhodkov v davčnem obračunu
Opredmetena osnovna sredstva do 500 evrov po SRS 39.24
Neopredmetena sredstva do 500 evrov po SRS 39.24
3.4.2.5 Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja na podlagi predpisanih stopenj
3.4.2.6 Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene in amortizacijo, obračunano za davčne namene
3.4.3 Sprememba davčne osnove pri prehodu na nov način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih
3.4.3.1 Povečanje in zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjen način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu (vrstici 11.1 in 11.2 davčnega obračuna)
3.4.3.2 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak (vrstici 11.3 in 11.4 davčnega obračuna)
3.4.3.3 Povečanje davčne osnove za znesek prevrednotovalnega popravka kapitala zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid (vrstica 11.5 davčnega obračuna)
3.4.4 Povečanja in zmanjšanja davčne osnove
3.4.4.1 Povečanja davčne osnove
3.4.4.2 Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave
3.4.4.2.1 Pokrivanje davčne izgube (vrstica 15.1 davčnega obračuna)
3.4.5 Stopnje davka od dohodkov iz dejavnosti
3.5 Davčni obračun za zasebnika
3.6 Letno poročilo zasebnika
3.7 Primer izdelave računovodskih izkazov in davčnega obračuna za zasebnika
3.7.2 BILANCA STANJA ZASEBNIKA XY s.p. za leto 2006
3.7.3 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA ZASEBNIKA s.p. za leto 2006
3.7.4 DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKA XY S.P.
DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI za obdobje od 1.1. do 31.12.2006
PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA INVESTIRANJE (1.odst. 47.čl. Zdoh-1)
3.8 Davčni rokovnik za leto 2007 za nekatere davčne in druge obveznosti samostojnega podjetnika XY s.p.
3.9 Formalne napake v davčnem obračunu, vložitev davčnega obračuna po izteku roka in samoprijava fizične osebe, ki opravlja dejavnost (V našem priročniku ga poimenujemo kar zasebnik)
                Kazalo

Pojdi na stran: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | V našem priročniku ga poimenujemo kar zasebnik)'>75

Ustvarjeno: 28.09.2006 ob 14:02:18
Natisni trenutno stran    Natisni trenutno stran in vse podstrani    Natisni celotno e-gradivo