Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.
Računovodja.com - Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Uporabniška navigacija Uvrsti stran med priljubljene

Prijava:
Uporabnik:

Elektronski naslov, s katerim ste se registrirali ali naročili e-seminar
(primer: ime@vasadomena.si)

 
Geslo:

 
Ste pozabili geslo?

Registracija
Kazalo:
  Prva stran > E- seminarji
Dobrodošli na portalu elektronskih gradiv
>> Arhiv: Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2007

   Natisni e-gradivo

Arhiv: Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2007

mag. Mateja Drobež Tomšič


21. avgust 2007: Dodano in dopolnjeno: IV. Nekaj poslovnih dogodkov in njihova obravnava v davčnem obračunu in priloga 1: Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za obdobje od 1.1. Do 31.12.2007
25. oktober 2007: Dopolnjeno: 1.8. Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve (1. odstavek 13. člena ZDDPO-2); 2.4.4. Odhodki iz naslova obračunavanja amortizacije (33. člen ZDDPO-2); 2.4.8. Priznavanje odhodkov zaradi prevrednotenja in odpisa terjatev (21. člen ZDDPO-2); 6.5. Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane; 6.21. Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom; 21. Odbitek tujega davka
1. april 2008: Dopolnjeno: 6.25. Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene;
PRILOGA 1: DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI za obdobje od 1.1. do 31.12.2007
Kazalo članka:
I. Uvod
1. Zavezanci za sestavitev in oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
2. Kaj se šteje za dohodek iz dejavnosti (splošna definicija)
3. Izjeme pri obdavčitvi fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (47. člen ZDoh-2)
II. OBDAVČITEV DOHODKA IZ DEJAVNOSTI ZASEBNIKOV V LETU 2007
1. Ugotavljanje prihodkov
1.1. Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2)
1.2. Prenehanje opravljanja dejavnosti (51. člen ZDoh-2)
1.3. Prihodki, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti (52. člen ZDoh-2)
1.4. Prihodek, za katerega velja davčni odtegljaj (53. člen ZDoh-2)
1.5. Izključitev iz prihodkov (54. člen ZDoh-2)
1.6. Ugotavljanje prihodkov pri poslovanju s povezanimi osebami (16., 17. in 19. člen ZDDPO-2)
1.7. Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
1.8. Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve (1. odstavek 13. člena ZDDPO-2)
1.9. Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov (3. odstavek 13. člena ZDDPO-2)
1.10. Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij (3. odstavek 20. člena ZDDPO-2 in 83. člena ZDDPO-2)
1.11. Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala (3. odstavek 21. člena, 2. odstavek 22. člena ter 96. člen ZDDPO-2)
2. Ugotavljanje odhodkov
2.1. Davčno priznani odhodki – pogoji za davčno priznavanje (29. člen ZDDPO-2)
2.2. Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2)
2.3. Prenehanje opravljanja dejavnosti (51. člen ZDoh-2)
2.3. Davčno nepriznani odhodki (54. člen ZDoh-2, 55. člen ZDoh-2, 30. člen ZDDPO-2)
2.4. Davčno omejeno priznani odhodki
2.5. Odhodki, ki se izvzamejo iz davčnega obračuna
3. Davčna izguba (60. člen ZDoh-2)
4. Davčne olajšave
4.1. Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (61. člen ZDoh-2)
4.2. Olajšava za zaposlovanje (62. člen ZDoh-2)
4.3. Olajšava za zavezanca invalida (63. člen ZDoh-2)
4.4. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (64. člen ZDoh-2)
4.5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (65. člen ZDoh-2)
4.6. Olajšava za donacije (66. člen ZDoh-2)
5. Stopnje akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
III. Vodnik skozi davčni obračun za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
1. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
1.1. Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem
2. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanje
2.1. Izvzem prihodkov iz odprave ali porabeže obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij
2.2. Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
2.3. Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala
2.4. Izvzem prihodkov, doseženih od dividend, obresti, prihodkov, doseženih na podlagi odsvojitve lastniških deležev, ali odsvojitve investicijskih kuponov
2.5. Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve
2.6. Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
3. Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanje
3.1. Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
3.2. Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2
3.3. Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam nerezidentom
3.4. Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom v skladu z določbami ZDDPO-2
4. Davčno priznani prihodki
5. Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
6. Popravek odhodkov na raven davčno priznanih – zmanjšanja
6.1. Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
6.2. Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2
6.3. Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb
6.4. Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb rezidentov v skladu z določbami ZDDPO-2
6.5. Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane
6.6. Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo
6.7. Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
6.8. Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
6.9. Nepriznani stroški, ki zadevajo privatno življenje
6.10. Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
6.11. Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ
6.12. Nepriznani odhodki za davke
6.13. Nepriznani odhodki od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev
6.14. Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2
6.15. Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
6.16. Nepriznani odhodki za donacije
6.17. Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2
6.18. Davčno nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov reprezentance
6.19. Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
6.20. Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana
6.21. Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom
6.22. Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca
6.23. Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini
6.24. Odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz zap. št. 2.4.
6.25. Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene
6.26. Drugi nepriznani odhodki
7. Skupni znesek povečanja odhodkov iz zap. št. 5 glede na določbe ZDDPO-2 in ZDoh-2
7.1. Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek
7.2. Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane
7.3. Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi
7.4. Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
7.5. Povečanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo
7.6. Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene
8. Davčno priznani odhodki (je izračun med postavkami pod zap. št. 5 – 6 + 7)
9. Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4 – 8)
10. Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8 – 4)
11. Sprememba davčne osnove pri zaradi prehoda na novi način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih
11.1. Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjeni način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu
11.2. Zmanjšanje davčne osnove za znesek razlik zaradi prehoda na spremenjeni način sestavljanja računovodskih poročil, ki se vključi v davčno osnovo v tem obračunu
11.3. Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
11.4. Zmanjšanja davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
11.5. Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstva, ki se amortizirajo
12. Povečanja davčne osnove (vsota postavk pod zap. št. 12)
12.1. Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje oziroma odtujitve ali prenosa sredstev izven RS ali zaradi izgube pravice do uporabe opredmetenega osnovnega sredstva pri finančnem najemu, zaradi prenosa sredstva iz podje
12.2. Znesek izkoriščene davčne olajšave za novozaposlene delavce zaradi predčasne prekinitve delovnega razmerja
12.3. Neporabljen del investicijskih rezerv
13. DAVČNA OSNOVA (9 + 11 + 12) ali (11 + 12 – 10), če je > 0
14. DAVČNA IZGUBA (11 + 12 – 10), če je < kot 0
15. Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vendar največ do višine davčne osnove iz zap.št.13)
15.1. Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja
15.2. Pokrivanje izgube
15.3. Zmanjšanje davčne osnove za neizkoriščeni del olajšave za investiranje po tretjem in šestem odstavku 47. člena ZDoh-1
15.4. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2
15.5. Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2
15.6. Olajšava za zaposlovanje delavcev, ki prvič sklenejo delovno razmerje, in brezposelnih oseb po ZDoh-1
15.7. Olajšava za zaposlovanje doktorjev znanosti po ZDoh-1
15.8. Olajšava za zaposlovanje invalidov
15.9. Olajšava za zavezanca invalida
15.10. Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
15.11. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
15.12. Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne namene, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene
15.13. Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
15.14. Izplačila političnim strankam
15.15. Posebna osebna olajšava
16. OSNOVA ZA DOHODNINO (izračun dohodnine na letni ravni) (13-15)
17. Splošna olajšava Novo!
18. Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane Novo!
19. OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (16-17-18)
20. AKONTACIJA DOHODNINE
21. Odbitek tujega davka
22. Povečanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka
23. DAVČNA OBVEZNOST (20-21-22)
24. Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka
25. Obračunana predhodna akontacija
26. OBVEZNOST ZA DOPLAČILO AKONTACIJE (23-24-25), če je > 0
27. PREVEČ OBRAČUNANA PREDHODNA AKONTACIJA (23-24-25), če je < 0
28. OSNOVA ZA DOLOČITEV PREDHODNE AKONTACIJE
29. Predhodna akontacija
30. Mesečni obrok predhodne akontacije
31. Trimesečni obrok predhodne akontacije
IV. NEKAJ POSLOVNIH DOGODKOV IN NJIHOVA OBRAVNAVA V DAVČNEM OBRAČUNU
PRILOGA 1: DAVČNI OBRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA, DOSEŽENEGA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI za obdobje od 1.1. do 31.12.2007
                Kazalo

Pojdi na stran: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131

Ustvarjeno: 18.06.2007 ob 11:56:07
Natisni trenutno stran    Natisni trenutno stran in vse podstrani    Natisni celotno e-gradivo