Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • 3.6 Prodaja naložbenih nepremičnine vrednotene po pošteni vrednosti z izgubo

 • 3.6 Prodaja naložbenih nepremičnine vrednotene po pošteni vrednosti z izgubo


  Podjetje je prodalo nepremičnino, ki jo je imelo evidentirano, kot naložbeno nepremičnino. Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine je bila nabavna vrednost nepremičnine 70.000,00 evrov. Vrednost prodaje je 40.000,00 evrov. Obračunan je 2 % davek na promet nepremičnin. Plačilo je bilo izvršeno v pogodbeno dogovorjenem roku. Prodajalec je plačal odmerjen davek.

  Zap. št.

  Kategorije

  Konto

  Breme

  Dobro

  1

  Stanje naložbene nepremičnine pred cenitvijo

   

   

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu poštene vrednosti

  011

  70.000

   

  2

  Prodaja naložbene nepremičnine z dobičkom

   

   

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

  40.000

   

   

  Naložbene nepremičnine, vrednotena po modelu poštene vrednosti

  011

   

  70.000

   

  Finančni prihodki izidu vrednotenja naložbenih nepremičnin po pošteni vrednosti in prihodki od oslabitve naložbenih nepremičnin merjenih po pošteni vrednosti

  779

  30.000

   

  3

  Odločba o  davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

   

  1.200

   

  Dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela ali drugih vrst stroškov

  480

  1.200

   

  4

  Plačilo davka na promet nepremičnin

   

   

   

   

  Druge kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij

  266

  1.200

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

   

  1.200

  5

  Plačilo s strani kupca

   

   

   

   

  Denarna sredstva na računih, razen deviznih

  110

  40.000

   

   

  Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

  120

   

  40.000