Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 4.4.2 Posebnosti za mikro družbe – 70.a. člen ZGD-1

  • 4.4.2 Posebnosti za mikro družbe – 70.a. člen ZGD-1


    Mikro družbe, ki so hkrati kapitalske družbe, niso dolžne izdelati prilog k izkazom, vendar morajo na koncu BS razkriti le naslednje informacije:

    Izjema velja le za mikro družbe, ki:

    Izjema NE velja za: