Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • 7.3.1 PRIHODKI

  • 7.3.1 PRIHODKI


    Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje blaga) ali zmanjšanj dolgov (na primer zaradi opustitve njihove poravnave). Prek poslovnega izida vplivajo na velikost kapitala.