Natisnjeno s strani Racunovodja.com

7.3.2.3 Finančni prihodki iz poslovnih terjatev (točka III. pri črki J v izkazu poslovnega izida – AOP 163)


Med finančnimi prihodki iz poslovnih terjatev izkazujemo: