Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • DOH - Zakon o dohodnini - Sestavljenka 2014

 • DOH - Zakon o dohodnini - Sestavljenka 2014


  Portal in avtorica ne prevzemata odgovornosti za morebitne napake ali pomanjkljivosti v čistopisu.

  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE:

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2A), Uradni list RS, št. 10/08, Poročevalec DZ RS, št. 7/08 (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2A) - nujni postopek - EPA 1851-IV)
  2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (ZDoh-2B), Uradni list RS, št. 78/08; Poročevalec DZ RS, št. 93/08; začetek veljavnosti: 31.7.2008, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
  3. Zakon o spremembah Zakona o dohodnini (ZDoh-2C), Uradni list RS, št. 125/08; Poročevalec DZ RS, št. 117/08; začel veljati z 31.12.2008, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
  4. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2D), Uradni list RS, št. 20/09, poročevalec DZ RS, št. 18/09, uporablja se že pri odmeri dohodnine za leto 2008
  5. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), Uradni list RS, št. 10/10, Poročevalec DZ RS, št. 122/09, se uporablja od 1. januarja 2010 dalje, razen določb 4. in 7. člena ZDoh-2E, ki se začneta uporabljata s 13.2.2010, in razen določb petega odstavka 113. člena in prvega stavka tretjega odstavka 115. člena zakona, brez upoštevanja četrte alineje, ki se uporabijo že pri odmeri dohodnine za leto 2009. Spremembe in dopolnitve so obravnave v pojasnilu DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23. 2. 2010
  6. Zakon o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2F); začel veljati 23.2.2010, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2010; Poročevalec DZ RS, št. 13/2010
  7. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2G), Ur. list RS, št. 43/10, začel veljati 1.6.2010; določbe spremenjenega 61. člena zakona, novega 61.a člena zakona in spremenjenega 62. člena zakona se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2010. (predlog objavljen v Poročevalcu DZ RS, št. 55/10)
  8. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), Ur.l. RS, št. 106/2010
   Pojasnilo DURS: Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2H), št. 4210-208/2010-1/28.12.2010
  9. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Stran 1543, (prečiščeno besedilo), Ur.l. RS, št. 13/11
  10. Zakon o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2I), Uradni list RS, št. 24/12, objavljeno 30.3.2012. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se že pri odmeri doho­dnine za leto 2011.
  11. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J), Ur.l. RS, št. 30/2012 – začel veljati 27.4.2012
   Opomba:
   Ta zakon se uporabi že pri odmeri dohodnine za leto 2012.
   Ta zakon se uporabi že pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov za leto 2012.
   • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2J),
    Številka: 435-01 / 12 - 0002 / EPA 246 – VI;
    Datum: 13.04.2012
  12. Zakon za uravnoteženje javnih financ, Uradni list RS, št. 40/2012, 30.5.2012 (op.: členi, ki se nanašajo na dohodninske spremembe se odrazijo pri obdavčitvi v 2013)*

  * Informacija o novostih, ki jih prinaša ZDOH-2L: http://www.durs.gov.si

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (Ur.l, RS, št. 75/2012; velja od 6.10.2012)
   Predlog zakona EPA 489-VI: http://imss.dz-rs.si/imis/27c2102bd6845a3089b3.pdf 
  2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L), Stran 9576.
   (Ur. List RS, št. 94/2012, začne veljati 11.12.2012, uporablja pa se za davčna obdobja, ki se začnejo
   od vključno 1. januarja 2013)*

  * INFORMACIJA O NOVOSTIH, KI JIH PRINAŠA ZDOH-2L: http://www.durs.gov.si/si/aktualno/novosti_zddpo_2_zdoh_2_in_zdfs_ki_so_bile_10_12_2012_objavljene_v_uradnem_listu_rs_st_9412/informacija_o_novostih_ki_jih_prinasa_zdoh_2l/

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2M), Ur. List RS, št. 96/2013, začne veljati 23.11.2013:*
   Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja že za odmero dohodnine za leto 2013, razen:
   1. določb spremenjenega 41., 44., 112., 113. in 127. člena zakona, ki se uporabljajo od 1. januarja 2014,
   2. določbe spremenjenega drugega odstavka 86. člena zakona, ki se uporablja od uveljavitve tega zakona, in
   3. določb spremenjenega 118. in 122. člena zakona, ki se uporabljajo za odmero dohodnine za leta od 2014 dalje.
   (2) Do začetka uporabe določb spremenjenega 41., 44., 112., 113. in 127. člena zakona se uporabljajo določbe 41., 44., 112., 113. in 127. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12 in 94/12).

  * Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2M, Pojasnilo DURS, št. 4210-9517/2013, 22. 11. 2013
  http://www.durs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1658/5942/b8f45151ec82affce0801eb6b4c15f3f/

   

  Povezano (tudi zajete spremembe, ki vplivajo na področje dohodnine):
  ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU (ZDAVP-2D)

  V Uradnem listu Republike Slovenije št. 97/2010, z dne 3. 12. 2010, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (novela ZDavP-2D), ki začne veljati 1. januarja 2011, razen 8. člena tega zakona, ki začne veljati 1. julija 2011.
  Več o tem:
  http://www.durs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/davcni_postopek/zakon_o_spremembah_in_dopolnitvah_zakona_o_davcnem_postopku_zdavp_2d/

  Uradno prečiščeno besedilo

  1. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Ur.l. RS, št. 13/2011
  2. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB6), Ur.l. RS, št. 51/2010
  3. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB5), Ur.l. RS, št. 28/2010
  4. Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-2-UPB7), Ur.l. RS, št. 13/2011

  Predpisi, na katere predpis vpliva

  Predpisi, ki spreminjajo dani predpis:

  Podrejeni predpisi

   

  Brošure dohodnina (vir: Davčna uprava)

   

  Novica DURS: Novosti v zvezi z dohodnino 2009
  povezava: http://www.durs.gov.si

   

  Splošna pojasnila:

  Pojasnila na temo prispevkov za socialno varnost:

  Mnenje CFE na „Income Tax”: