Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Enostavno knjigovodstvo za s.p. - za leto 2015 in naprej

 • Enostavno knjigovodstvo za s.p. - za leto 2015 in naprej


  Opozorilo:

  Elektronsko gradivo vsebuje opise poslovnih dogodkov. Ne gre za računalniško aplikacijo za vodenje enostavnega knjigovodstva.

  Od 1. 1. 2013 velja tudi ZDavP-2F, ki prepoveduje uporabo programov, ki ne omogočajo hrambe izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb. Več informacij ...

  Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06, 52/07, 21/13 in 101/15) določa:
  Pri vpisovanju v evidenco se upoštevajo načela urejenega knjigovodstva:

  - vpisi si morajo slediti po časovnem zaporedju ter biti urejeni, popolni, pravilni in sprotni;
  - ne smejo biti omogočeni nedovoljeni vpisi ali naknadna spreminjanja posameznih vpisov;
  - listine, ki izpričujejo nastanek poslovnega dogodka, se vpisuje ažurno;
  - napačni vpis se razveljavi (stornira) z dodatnim vpisom, ki mu sledi pravilni vpis;
  - že izvedeni vpisi se ne popravljajo ali brišejo;
  - še ne vpisane knjigovodske listine morajo biti na voljo na kraju, kjer se vodi evidenca