Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Finančno načrtovanje v malem podjetju

 • Finančno načrtovanje v malem podjetju

  mag. LIDIJA ROBNIK
  5.5.1 Načini obračuna obresti – navadni obrestni račun


  Inflacija z zmanjševanjem realne vrednosti glavnic očitno grozi posojilodajalcem, da se jim bo kljub obrestim, ki jih bodo skupaj s posojeno glavnico prejeli od posojilojemalcev, premoženje realno zmanjšalo. Temu se poskušajo upreti s postavljanjem dovolj visokih obrestnih mer.

  Obrazec za navadni obrestni račun:

  Obresti za nekaj let = glavnica * obrestna mera * število / 100

  Obresti za nekaj mesecev = glavnica * obrestna mera * število mesecev / 1.200

  Obresti za nekaj dni = glavnica * obrestna mera * število dni / 36.500 oz. 36.600 (prestopno leto) oz. 36.000 (predpostavimo, da ima vsak mesec 30 dni)

  Primer: Obračun pogodbenih obresti pri najemu posojila

  Pri banki smo najeli kratkoročno posojilo 100.000 € za dobo osem mesecev. Banka nam je posojilo pripravljena ponuditi po nominalni obrestni meri 9 %. Sedaj nas zanima, koliko bomo plačali obresti in če smo kreditno sposobni, da glavnico in obresti brez težav vrnemo?

  Izračun pogodbenih obresti = 100.000 € * 9 * 8 / 1.200 = 6.000 €

  Obresti, ki jih bomo plačali za kratkoročno posojilo v vrednosti 100.000 €, katerega bomo vrnili čez osem mesecev, znašajo 6.000 €.

  Primer: Obračun pogodbenih obresti pri najemu posojila

  Dne 3. 9. smo pri banki najeli kratkoročno posojilo v vrednosti 80.000 €, katerega bomo vrnili dne 8. decembra. Banka nam je posojilo ponuditi po nominalni obrestni meri 9 %. Sedaj nas zanima, koliko bomo plačali obresti in če smo kreditno sposobni, da glavnico in obresti brez težav vrnemo?

  Pomembno je, da znamo izračunati pravo število dni:

  30 – 2 (september – predpostavimo, da bo banka upoštevala tisti dan, ko smo se zadolžili) + 31 (oktober) + 30 (november) + 7 (december – zadnji dan, ko posojilo vrnemo, se ne upošteva) = 96 dni.

  Izračun pogodbenih obresti = 80.000 € * 9 * 96 / 36.500 = 1.893,70 €

  Primer: Obračuna zamudnih obresti pri plačilu obveznosti prodajalcu

  Kupcu smo prodali trgovsko blago v vrednosti 50.000 € z valutnim rokom 60 dni. Kupec nam je plačal, vendar je zamudil 25 dni. Ker ni plačal v valutnem roku, smo mu za čas zamude obračunali zakonske zamudne obresti, katerih letna obrestna mera je 11,5 %.

  Izračun zamudnih obresti = 50.000 € * 11,5 * 25 / 36.500 = 393,84 €

  Obresti, ki smo jih obračunali našemu kupcu za 25 dni zamude, znašajo 393,84 €.