Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Obdavčitev odpravnin 2014, 2015, 2016, 2017


To gradivo je namenjeno pregledu obremenitve odpravnin z davki in prispevki. To gradivo ne pokriva obdavčitve odpravnin javnih uslužbencev. Gradivo je pripravljeno z upoštevanjem zakonodaje s tega področja, pa tudi davčne prakse na tem področju. Gradivo je informativne narave in ne svetovalne narave. Pred izplačilom odpravnine je potrebno skladno s takrat veljavno zakonodajo presoditi, kako je potrebno davčno obravnavati izplačilo odpravnine v konkretnem primeru (tako z vidika dohodnine kot tudi prispevkov za socialno varnost ter morebitnih drugih davčnih vidikov).


Ta vsebina vsebuje naslednje podvsebine: