Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Poslovanje potovalnih agencij in obračunavanje DDV - 2018 (tudi v 2015, 2016, 2017)

 • Poslovanje potovalnih agencij in obračunavanje DDV - 2018 (tudi v 2015, 2016, 2017)

  Gradivo je pripravila: Barbara Fekonja
  poglavje 3.3.1 Odbitni in neodbitni stroški: Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekon.
  poglavje 3.7. Dopolnitve primerov: Erika Režek

  Dopolnjeno, april 2018


  3.3.1 Odbitni in neodbitni stroški


  Transakcije v zvezi s potovanjem, ki jih opravi potovalna agencija, se obravnavajo kot enotna storitev, ki jo agencija opravi potniku. Agencija plača DDV od razlike med vsem zneskom, brez DDV, ki ga plača potnik (tudi od prijavnine), in dejanskimi stroški agencije za dobave blaga in storitev (skupaj z DDV), ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, če je neposredni uporabnik teh storitev potnik. Pri tem agencija upošteva le tiste stroške za dobave blaga in storitev, ki so jih drugi davčni zavezanci (ne pa tudi druge osebe, ki niso davčni zavezanci v smislu 5. člena ZDDV-1) nudili potniku. Ne upošteva pa stroškov, ki jih je agencija imela sama, ko je storitve ali blago nudila potniku.

  Če tako npr. potovanje, ki ga organizira potovalna agencija, vodi študent, ki mu agencija plača honorar preko napotnice študentskega servisa, študentski servis izda agenciji račun z obračunanim DDV. Agencija prejeti račun lahko upošteva med stroški za dobave blaga in storitev, ki jih opravijo drugi davčni zavezanci, katerih neposredni uporabnik je potnik. Strošek vodenja potovanja namreč agenciji zaračuna drug davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

  Če pa potovanje, ki ga organizira potovalna agencija, vodi fizična oseba, ki je zaposlena pri drugem delodajalcu, agencija z njo sklene podjemno pogodbo in ji za vodenje plača honorar po tej pogodbi. Ker v tem primeru agencija ne dobi računa od davčnega zavezanca, agencija honorarja po podjemni pogodbi za vodenje ne sme upoštevati med stroški agencije za dobave blaga in storitev, ki jih opravijo drugi davčni zavezanci.

  Potovalna agencija ugotavlja doseženo razliko v ceni za vsako potovanje posebej. V primeru delnih predplačil za posamezno potovanje agencija izračuna kalkulativno (predvideno) razliko v ceni in od te sorazmerno glede na višino predplačil obračuna in plača DDV. Znesek DDV kasneje poračuna pri končnem izračunu razlike v ceni v posebni evidenci.

  Primer: Potovalna agencija Z d.o.o. ima svoj lastni avtobus, s katerim opravlja prevoze potnikov na potovanjih, ki jih organizira. Stroškov, ki jih ima s tem avtobusom, kot je amortizacija, gorivo, servis ipd. agencija ne more upoštevati pri izračunu razlike v ceni kot zmanjšanje davčne osnove.

  Vodička na potovanjih je zaposlena pri agenciji. Stroškov, ki jih ima agencija z vodičko, kot je njena plača, potni stroški ipd., agencija ne more upoštevati pri izračunu razlike v ceni kot zmanjšanje davčne osnove.

  Enako velja tudi za šoferja avtobusa, ki je zaposlen pri potovalni agenciji.

  Na potovanju se pojavijo tudi stroški hrane in pijače, ko gresta šofer in vodička na kosilo ali na kavo. Tudi teh stroškov agencija ne more upoštevati pri izračunu razlike v ceni kot zmanjšanje davčne osnove, saj ni neposredni uporabnik teh storitev potnik.