Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Priloge k metodološkemu Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov družb in samostojnih podjetnikov

 • Priloge k metodološkemu Navodilu o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov družb in samostojnih podjetnikov


  Priloga 1: Podatki iz bilance stanja

  Priloga 2: Podatki iz izkaza poslovnega izida

  Priloga 3: Podatki iz izkaza bilančnega dobička / bilančne izgube

  Priloga 4: Dodatni podatki k podatkom iz bilance stanja - podatki o terjatvah in obveznostih do tujine

  Priloga 5: Dodatni podatki k podatkom iz izkaza poslovnega izida - do tujine

  Priloga 6: Opredelitev družbe, zadruge

  Priloga 7: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

  Priloga 8: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida

  Priloga 9a: Izjava