Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov za društva in zveze - dvostavno knjigovodstvo (2016, 2017,2018)


V nadaljevanju je prikazanih nekaj zgledov knjiženj poslovnih dogodkov, ko društva in zveze vodijo poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva in niso identificirana za namene DDV.


Ta vsebina vsebuje naslednje podvsebine: