Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov za društva in zveze - dvostavno knjigovodstvo (2016, 2017,2018)

  • Primeri knjiženj posameznih poslovnih dogodkov za društva in zveze - dvostavno knjigovodstvo (2016, 2017,2018)


    V nadaljevanju je prikazanih nekaj zgledov knjiženj poslovnih dogodkov, ko društva in zveze vodijo poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva in niso identificirana za namene DDV.