Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

 • Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2012 (davčni obračun)

 • Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2012 (davčni obračun)

  Avtorica: dr. Mateja Drobež Tomšič

  Dopolnitev, 5. marec 2013:
  II.1.1 Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2)

  Dopolnitve, 2. januar 2013:
  III.6.22 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca

  Dopolnitve, 24. oktober 2012:
  označene v posameznih poglavjih

  Dopolnitve, 12. maj 2012:
  II.4.1 Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (61. člen ZDoh-2)
  II.4.7 Olajšava za investiranje
  III.15.1 Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
  III.15.4 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2
  III.15.5 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po tretjem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2
  III.17 Splošna olajšava
  IV.6 Investicije v raziskave in razvoj
  V PRIMER OBRAZCA DAVČNI OBRAČUN