Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.
Računovodja.com - Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Uporabniška navigacija Uvrsti stran med priljubljene

Prijava:
Uporabnik:

Elektronski naslov, s katerim ste se registrirali ali naročili e-seminar
(primer: ime@vasadomena.si)

 
Geslo:

 
Ste pozabili geslo?

Registracija
Kazalo:
  Prva stran > E- seminarji
Dobrodošli na portalu elektronskih gradiv
>> Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2014 (davčni obračun)

   Natisni e-gradivo

Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2014 (davčni obračun)

Avtorica: dr. Mateja Drobež Tomšič

Dopolnitve, 2. marec 2015:
I Uvod, I.1 Zavezanci za sestavitev in oddajo letnega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, II.1.1 Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2), II.1.5 Izključitev iz prihodkov (54. člen ZDoh-2), II.4.2 Olajšava za zaposlovanje (62. člen ZDoh-2) in 5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015), II.4.7 Olajšava za investiranje, III.6.9 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje
Kazalo članka:
I Uvod
I.1 Zavezanci za sestavitev in oddajo letnega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
I.2 Kaj se šteje za dohodek iz dejavnosti (splošna definicija)
I.3 Izjeme pri obdavčitvi fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost (47. člen ZDoh-2)
I.3.1 Izjema, ki velja za dosežene dohodke iz naslova izkoriščanja premoženja (npr. dajanje v najem) in premoženjskih pravic (npr. doseganje dohodkov iz naslova prenosov avtorskih pravic (npr. prenos avtorske pravice)
I.3.2 Izjema za dohodke iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti
II OBDAVČITEV DOHODKA IZ DEJAVNOSTI ZASEBNIKOV V LETU 2014
II.1 Ugotavljanje prihodkov
II.1.1 Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2)
II.1.2 Prenehanje opravljanja dejavnosti (51. člen ZDoh-2)
II.1.3 Prihodki, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti (52. člen ZDoh-2)
II.1.4 Prihodek, za katerega velja davčni odtegljaj (53. člen ZDoh-2)
II.1.5 Izključitev iz prihodkov (54. člen ZDoh-2)
II.1.6 Ugotavljanje prihodkov pri poslovanju s povezanimi osebami (16., 17. in 19. člen ZDDPO-2)
II.1.7 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
II.1.8 Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve (1. odstavek 13. člen ZDDPO-2)
II.1.9 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov (3. odstavek 13. člena ZDDPO-2
II.1.10 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij (3. odstavek 20. člena ZDDPO-2 in 83. členom ZDDPO-2)
II.1.11 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala (3. odstavek 21. člena, 2. odstavek 22. člena ter 96. člen ZDDPO-2)
II.2 Ugotavljanje odhodkov
II.2.1 Davčno priznani odhodki – pogoji za davčno priznavanje (29. člen ZDDPO-2)
II.2.2 Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2)
II.2.3 Prenehanje opravljanja dejavnosti (51. člen ZDoh-2)
II.2.4 Davčno nepriznani odhodki (54. člen ZDoh-2, 55. člen ZDoh-2, 30. člen ZDDPO-2)
II.2.5 Davčno omejeno priznani odhodki
II.2.6 Odhodki, ki se izvzamejo iz davčnega obračuna
II.3 Davčna izguba (60. člen ZDoh-2)
II.4 Davčne olajšave pri ugotavljanju dohodka iz dejavnosti (brez osebnih olajšav)
II.4.1 Olajšava za vlaganje v raziskave in razvoj (61. člen ZDoh-2)
II.4.2 Olajšava za zaposlovanje (62. člen ZDoh-2) in 5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015)
II.4.3 Olajšava za zavezanca invalida (63. člen ZDoh-2)
II.4.4 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (64. člen ZDoh-2)
II.4.5 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (65. člen ZDoh-2)
II.4.6 Olajšava za donacije (66. člen ZDoh-2)
II.4.7 Olajšava za investiranje
II.5 Stopnje akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti
III Vodnik skozi davčni obračun za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
III.1 Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
III.1.1 Dohodki, od katerih je bil odtegnjen davek na viru, vključno z davčnim odtegljajem
III.2 Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – zmanjšanja
III.2.1 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij
III.2.2 Izvzem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
III.2.3 Izvzem prihodkov iz naslova odprave oslabitev, če se predhodna oslabitev ni upoštevala
III.2.4 Izvzem prihodkov, doseženih od dividend, obresti, prihodkov, doseženih na podlagi odsvojitve lastniških deležev, ali odsvojitve investicijskih kuponov
III.2.5 Izvzem prihodkov, ki so v tekočem davčnem obdobju oz. so bili v preteklih davčnih obdobjih že vključeni v davčno osnovo, zaradi odprave dvojne obdavčitve
III.2.6 Izvzem prihodkov zaradi predhodno nepriznanih odhodkov
III.2.7 Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
III.3 Popravek prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov – povečanja
III.3.1 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
III.3.2 Povečanje prihodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2
III.3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam nerezidentom
III.3.4 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom v skladu z določbami ZDDPO-2
III.3.5. Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
III.3.6 Povečanje prihodkov iz naslova prehoda med načinom ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz dejavnosti v skladu s prehodno določbo prvega odstavka 36. člena ZDoh-2L
III.4 Davčno priznani prihodki
III.5 Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih
III.6 Popravek odhodkov na raven davčno priznanih – zmanjšanja
III.6.1 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami
III.6.2 Zmanjšanje odhodkov zaradi transfernih cen med povezanimi osebami rezidenti v skladu z določbami ZDDPO-2
III.6.3 Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb
III.6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb rezidentov v skladu z določbami ZDDPO-2
III.6.5 Zmanjšanje odhodkov v znesku 50 odstotkov oblikovanih rezervacij, ki niso davčno priznane
III.6.6 Zmanjšanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev (razen odhodkov prevrednotenja terjatev, ki se po računovodskih standardih prevrednotujejo zaradi spremembe valutnega tečaja), ki se po prvem odstavku 21. člena ZDDPO-2 ne priznajo
III.6.7 Izvzem odhodkov, ki zadevajo izvzete prihodke na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
III.6.8 Nepriznani odhodki za pokrivanje izgub iz preteklih let
III.6.9 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje
III.6.10 Nepriznani odhodki za stroške prisilne izterjave davkov ali drugih dajatev
III.6.11 Nepriznani odhodki za kazni, ki jih izreče pristojni organ
III.6.12 Nepriznani odhodki za davke
III.6.13 Nepriznani odhodki od obresti od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev
III.6.14 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2
III.6.15 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
III.6.16 Nepriznani odhodki za donacije
III.6.17 Drugi odhodki, ki se ne priznajo v skladu z 29. členom ZDDPO-2
III.6.18 Nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov reprezentance
III.6.19 Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
III.6.20 Nepriznani odhodki za amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, katerih nabavna vrednost je bila predhodno odpisana in davčno priznana
III.6.21 Nepriznani odhodki za nagrade vajencem, ki presegajo višino, določeno z zakonom
III.6.22 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca
III.6.23 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo zaposlenih pri zavezancu, če niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini
III.6.24 Odhodki, nastali v zvezi s prihodki iz zap. št. 2.4.
III.6.25 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene
III.6.26 Drugi nepriznani odhodki
III.6.27. Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih
III.6.28. Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
III.6.29. Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
III.7 Skupni znesek povečanja odhodkov iz zap. št. 5 glede na določbe ZDDPO-2 in ZDoh-2
III.7.1 Povečanje odhodkov za porabo rezervacij, ki ob oblikovanju niso bile ali so bile delno priznane kot odhodek
III.7.2 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja terjatev, ki se priznajo ob odpisu celote, ali dela terjatev, ki niso bile poplačane oz. poravnane
III.7.3 Povečanje odhodkov za odhodke prevrednotenja in odpise drugih sredstev, ki se priznajo ob prodaji oz. odtujitvi
III.7.4 Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
III.7.5 Povečanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo
III.7.6 Povečanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno obračunano amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za poslovne namene, in amortizacijo, obračunano za davčne namene
III.7.7. Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
III.7.8. Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
III.8 Davčno priznani odhodki (je izračun med postavkami pod zap.št. 5-6+7)
III.9 Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki (4-8)
III.10 Razlika med davčno priznanimi odhodki in prihodki (8-4)
III.11 Sprememba davčne osnove pri zaradi prehoda na novi način računovodenja, pri spremembah računovodskih usmeritev, popravkih napak in prevrednotenjih
III.11.1 Povečanje davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
III.11.2 Zmanjšanja davčne osnove za znesek razlik zaradi sprememb računovodskih usmeritev in popravkov napak
III.11.3 Povečanje davčne osnove za znesek presežka iz prevrednotenja zaradi prevrednotenja gospodarskih kategorij, ki ga zavezanec prenese v preneseni poslovni izid, vključno s presežki iz prevrednotenja sredstva, ki se amortizirajo
III.11.4. Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja
III.12 Povečanja davčne osnove (vsota postavk pod zap.št.12)
III.12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje oziroma odtujitve sredstva pred predpisanim rokom
III.12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje zaradi odsvojitve ali prenosa sredstva iz Pomurske regije oziroma iz problemskega območja z visoko brezposelnostjo pred predpisanim rokom
III.12.3 Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis
III.13 DAVČNA OSNOVA (9+11+12) ali (11+12-10), če je > 0
III.14 DAVČNA IZGUBA (11+12-10), če je < kot 0
III.15 Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (vendar največ do višine davčne osnove iz zap.št.13)
III.15.1 Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
III.15.2 Pokrivanje izgube
III.15.4 Olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj po 61. členu ZDoh-2
III.15.5 Zmanjšanje davčne osnove za preostanek neizkoriščenega dela regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj po 5. členu ZDoh-2J
III.15.6 Olajšava za zaposlovanje invalidov
III.15.7 Olajšava za zavezanca invalida
III.15.8 Olajšava za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju
III.15.9 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
III.15.10 Olajšava za donacije – izplačila za humanitarne namene, invalidske, socialno-varstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojno-izobraževalne, športne, kulturne, ekološke in religiozne namene
III.15.11 Olajšava za donacije – izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
III.15.12 Izplačila političnim strankam
III.15.13 Posebna osebna olajšava
III.15.14 Olajšava za zaposlovanje brezposelnih oseb po 61.a členu ZDoh-2
III.15.15 Olajšava za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 (Pomurje) oziroma drugem odstavku 28. člena ZSRR-2
III.15.16 Olajšava za investiranje po 6. členu ZRPPR1015 (Pomurje) oziroma petem odstavku 28. člena ZSRR-2
III.16 OSNOVA ZA DOHODNINO (izračun dohodnine na letni ravni) (13-15)
III.17 Olajšave, ki zmanjšujejo osnovo za dohodnino (17.1+17.2+17.3)
III.17.1 Splošna olajšava
III.17.2 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane
III.17.3 Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zavezanca po 117. členu ZDoh-2 v povezavi z drugim odstavkom 128. člena ZDoh-2
III.19 OSNOVA ZA AKONTACIJO DOHODNINE (16-17-18)
III.20 AKONTACIJA DOHODNINE
III.21 Odbitek tujega davka
III.22 Povečanje davka zaradi spremembe odbitka tujega davka
III.23 DAVČNA OBVEZNOST (20-21-22)
III.24 Zmanjšanje davčne obveznosti za plačani znesek odtegnjenega davka
III.25 Obračunana predhodna akontacija
III.26 OBVEZNOST ZA DOPLAČILO AKONTACIJE (23-24-25), če je > 0
III.27 PREVEČ OBRAČUNANA PREDHODNA AKONTACIJA (23-24-25), če je < 0
III.28 OSNOVA ZA DOLOČITEV PREDHODNE AKONTACIJE ali akontacije dohodnine
III.29 Predhodna akontacija ali akontacija dohodnine
III.30 Obračunski trimesečni obrok predhodne akontacije ali akontacije dohodnine
III.31 Obračunski trimesečni obrok predhodne akontacije ali akontacije dohodnine
IV NEKAJ POSLOVNIH DOGODKOV IN NJIHOVA OBRAVNAVA V DAVČNEM OBRAČUNU
IV.1 Poslovanje s povezanimi osebami - prihodki nižji od primerljivih tržnih cen
IV.2 Stroški, ki zadevajo privatno življenje
IV.3 Stroški reprezentance
IV.4 Nepriznani odhodki od nepravočasno plačanih davkov in drugih dajatev
IV.5 Nepriznani odhodki zaradi prehitre amortizacije osnovnih sredstev za davčne namene
IV.6 Investicije v raziskave in razvoj
V PRIMER OBRAZCA DAVČNI OBRAČUN
                Kazalo

Pojdi na stran: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150

Ustvarjeno: 03.02.2014 ob 13:31:59
Natisni trenutno stran    Natisni trenutno stran in vse podstrani    Natisni celotno e-gradivo