Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2014 (davčni obračun)

  • Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2014 (davčni obračun)

    Avtorica: dr. Mateja Drobež Tomšič

    Dopolnitve, 2. marec 2015:
    I Uvod, I.1 Zavezanci za sestavitev in oddajo letnega davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, II.1.1 Prenosi sredstev med podjetjem in gospodinjstvom (50. člen ZDoh-2), II.1.5 Izključitev iz prihodkov (54. člen ZDoh-2), II.4.2 Olajšava za zaposlovanje (62. člen ZDoh-2) in 5. člen Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 (ZRPPR1015), II.4.7 Olajšava za investiranje, III.6.9 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje