Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • Uvoz in izvoz blaga (2019) - DDV obravnava

  • Uvoz in izvoz blaga (2019) - DDV obravnava


    Zakonska določila ZDDV-1 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1B, ZDDV-C, ZDDV-1D, ZDDV-1E, ZDDV-1F, ZDDV-1G, ZDDV-1H, ZDDV-1I, ZDDV-1J) in Zakona o spremembah in  dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A).