Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Vzorec pogodbe o poslovodenju - individualna pogodba (2020, 2019, 2018)

Pogodba o poslovodenju se sklene, kadar družba in imenovani direktor nimata namena skleniti pogodbe o zaposlitvi, vseeno pa želita urediti oziroma zapisati medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z opravljanjem direktorske funkcije.Ta vsebina vsebuje naslednje podvsebine: