Natisnjeno s strani Racunovodja.com

Kazalo:

  • Vzorec: Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev pri delu

  • Vzorec: Pravilnik o varovanju dostojanstva delavcev pri delu

    Zakon o delovnih razmerjih (in podobno tudi Zakon o varnosti in zdravju pri delu) določa, da mora vsak delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu in o ukrepih pisno obvestiti delavce. Inšpektorji od delodajalcev zahtevajo, da v zvezi s tem sprejmejo poseben pravilnik. Za ta namen smo pripravili vzorec Pravilnika o varovanju dostojanstva delavcev pri delu, ki ga boste lahko prilagodili posebnostim vašega podjetja in ga predložili inšpektorju, če bo preverjal ali upoštevate zakonske obveznosti.