Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 10. avgust 2005

Obdavčitev avtorskih honorarjev rezidenta Republike Slovenije, doseženih v tujini

Dividende, dosežene na podlagi lastniškega deleža

Delovne obleke

Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

Uradni list Evropske unije (v slovenskem jeziku)

Javni pozivi za izbor svetovalcev PCMG

Oddaja PODO (REK, ODO) obrazcev preko sistema eDavki šele novembra 2005

Predlog Zakona o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih

Pravilnik o določitvi dejavnosti uslužbencev davčne uprave, ki so nezdružljive z nalogami davčne službe

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Pravilnik o določitvi seznama držav, ki ne upoštevajo standardov na področju preprečevanja in odkrivanja pranja denarja

Posvet Aktualna vprašanja o obdavčitvi in poslovanju z nepremičninam, Ljubljana, 2 september, 5% popust za prijavo

Lep pozdrav,

Za odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.