Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 12. julij 2006

Pojasnilo 1 k Uvodu v slovenske računovodske standarde (2006) - sprememba predstavitvene valute

Spremenjena višina zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Davčna obravnava državnih subvencij, prejetih za pridobitev osnovnih sredstev

Opredelitev čebelarstva po Zakonu o dohodnini

Aneks k tarifni prilogi odpovedane Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB3)

Evro-Aktualna vprašanja ob prehodu iz informativnega dvojnega označevanja cen na dvojno označevanje cen in ob prehodu na evro

Postopek zamenjave evrov, oskrba z bankovci in kovanci

Direktiva o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze

Dnevnice za negospodarstvo - od 1.7.2006 dalje

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-D)

Uredba o plačah in drugih prejemkih rezidenčnih projektnih svetovalcev za delo v tujini

Uredba o spremembah Uredbe o samozaposlenih v kulturi

Pripravljen predlog zakona o določitvi minimalne plače

Dodatek za veliko družino lahko upravičenci po novem uveljavljajo kadarkoli v letu

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov podaljšana za tri mesece

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR: OBDAVČITEV AVTORSKIH HONORARJEV

E-SEMINAR: POTNI NALOGI

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.