Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 13. junij 2006

Zakon o društvih (ZDru-1)

Kraj opravljene storitve – mednarodni sejmi v EU in v tretji državi

Slovenski računovodski standard 25 (2006)

Slovenski računovodski standard 24 (2006)

Zakon o gospodarskih zbornicah (ZGZ)

Zakon o prijavi prebivališča (uradno prečiščeno besedilo) (ZPPreb-UPB1)

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1-UPB4)

Za normirce: Kako ravnati po prejemu odločb o ugotavljanju davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov

Vračilo DDV zavezancu, ki nima sedeža v RS, račun kot verodostojna listina za vračilo DDV

Predlog novega Zakona o prevzemih

Spremembe in dopolnitve uredbe o uporabi službenih avtomobilov v organih državne uprave

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

Rast cen življenjskih potrebščin, maj 2006

Davčni urad Maribor na novi lokaciji

Razpis za strateške partnerje portala Računovodja.com

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR: DAVČNA OBRAVNAVA SPONZORSTVA IN DONATORSTVA IN PRIKAZ RAZLIK MED NJIMA

E-SEMINAR POTNI NALOGI

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.