Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 14. september 2006

Obdavčitev delitve dobička v družbi z neomejeno odgovornostjo

Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih

Podatki za obračun plač za avgust 2006

Pravilnik o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija

Olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj – izvajanje drugega odstavka 49. člena ZDDPO-1

Dodatek št. 1 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

Predlog za skupno razlago podpisnikov o enotnem izvajanju Kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja plač

Pripombe GZS na predloge zakonov v okviru davčne reforme

Informativni dan o avstrijskem pokojninskem zavarovanju

Enostanovanjskih stavb ni potrebno označevati

Uspešen finančni menedžer - priročnik z zgoščenko

Seminar Uvedba evra: vplivi na davke, knjiženje in informacijske sisteme, Ljubjana, 6. oktober 2006

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.