Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 15. maj 2006

Odpravnina ob odpovedi delovnega razmerja iz poslovnega razloga

Vpis podatkov v register zbirk osebnih podatkov s spletnim obrazcem

Veliko zvišanje prodajnih cen vseh naftnih derivatov

Dvojezično poslovanje s potrošniki - sodba Ustavnega sodišča

Zaključena pogajanja za sklenitev Protokola med Republiko Avstrijo in Republiko Slovenijo o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Zaključena pogajanja za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV-B)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-B)

Zakon o dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-1E)

Poletne sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve - 2006

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR: POTNI NALOGI

Seminar Transferne cene, 25. maj 2006

Seminar Finance za direktorje in komercialiste, 18. maj 2006

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.