Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 15. junij 2005

Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave

Sklep o sprejemu pobude za oceno ustavnosti sedmega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku in zadržanju izvrševanja

Izvajanje uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin

Okoljska dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Zakon o prekrških (uradno prečiščeno besedilo) (ZP-1-UPB2)

Povprečne mesečne plače, april 2005

Potrdila za delodajalce, ki se želijo vključiti v program Zagotavljanje sredstev podjetjem za sofinanciranje plač pri zaposlitvi brezposelnih oseb na podlagi 3. in 4. odstavka 53. člena Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2004 in 2005

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Obravnava plačil za posredovanje podatkov iz knjigovodstva na kmetijskih gospodarstvih po sistemu FADN v sistemu dohodnine

Diplomske, magistrske in doktorske naloge - Univerza v Mariboru EPF

Vlada sprejela Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja

KNJIGA UREJENO BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

Seminar Problematika izplačil po uredbi in bonitete v javnem sektorju

V PRIPRAVI JE KNJIGA PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU! VZORCI SKLEPOV IN PRIMERI IZ PRAKSE!

V PRIPRAVI JE KNJIGA SLUŽBENA VOZILA POD DROBNOGLEDOM

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.