Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 16. januar 2006

Program wDohod za podatke za kontrolo dohodnine

Napoved akont. dohodnine od doh. iz oddajanja premoženja v najem

Zahteva delodajalca, da zaposleni odpre s.p.

Javni poziv k vložitvi napovedi za odmero dohodnine za leto 2005

Dostava podatkov za odmero dohodnine

Obrazci za davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

Obrazec za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

Spremembe pri davku od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o načinu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Podjetniške dajatve v Sloveniji (januar 2006)

Pravilnik o spremembah Pravilnika o primerih, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila ne nakazujejo na transakcijske račune

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških

Vlada sprejela pobudo za sklenitev Protokola o spremembah in dopolnitvah Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja

DIZI SEMINARJI: Letno poročilo 2005, Transferne cene

E-seminar Pogodba o zaposlitvi

Pregled seminarjev

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.