Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 16. marec 2006

Prevrednotovanje kapitala v razkritjih letnih poročil za 2005

Obdavčitev uporabe športnih objektov

Davčno priznavanje stroškov amortizacije za leti 2005 in 2006

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2005 - ugotavljanje davčne obveznosti v obrazcu DDPO

Povprečne mesečne plače, januar 2006

Obrazec v Excelu: Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

E-seminar DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKE ZA LETO 2005

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.