Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 18. november 2005

Zakon o dvojnem označevanju cen v tolarjih in evrih (ZDOCTE

Konkurenčna prepoved

Konkurenčna klavzula

Poizvedbe upnikov o davčni številki dolžnika

Koeficienti rasti cen, oktober 2005

Socialni partnerji končali usklajevanje predloga zakona o kolektivnih pogodbah

Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (uradno prečiščeno besedilo) (ZZRZI-UPB1)

Pojasnila v zvezi z usklajevanjem plač v letu 2005

Obdavčitev finančnih sredstev, izplačanih v obliki štipendije za opravljanje strokovne prakse

Opredelitev rezidentskega statusa

Razlage h kolektivni pogodbi za poklicne novinarje

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti

Spremembe in dopolnitve Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi gradbenih dejavnosti

Aneks k tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-B)

E-SEMINAR: POGODBA O ZAPOSLITVI in postopek zaposlitve delavca

Povprečne mesečne plače, september 2005

Posvet KAKO V PRAKSI DOKAZATI PRAVE TRANSFERNE CENE, Ljubljana 22.11.2005

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.