Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 18. april 2006

Vprašanja v zvezi z obrazcem M4/M8

Prehod na SRS 2006

Valorizacija vrednosti kapitala pri obdavčevanju dobička iz kapitala – pri odsvojitvi nepremičnin

Licenčnine tujim dobaviteljem

Poročevalec Državnega zbora na spletu

Javni pozivi za izbor podjetniških svetovalcev

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji

Pravilnik o skupinskem davčnem obračunu

Kontni načrt za gospodarske družbe in zadruge (2006)

Sklep o kriterijih, merilih in postopku za določanje višine sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za zaposlitev za delovne invalide

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo

Regres za letni dopust za javni sektor

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR: DAVČNA OBRAVNAVA SPONZORSTVA IN DONATORSTVA IN PRIKAZ RAZLIK MED NJIMA

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.