Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 2. avgust 2005

Zakon o dohodnini (uradno prečiščeno besedilo) (ZDoh-1-UPB2)

Prenos dejavnosti samostojnega podjetnika posameznika v gospodarsko družbo

On line izračun najemnine

Aneks št. 2 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

Razlaga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

Dodatek št. 2 h Kolektivni pogodbi dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (uradno prečiščeno besedilo) (ZSPJS-UPB4)

Podračun in sklic za plačevanje DDV

Prenova Zakona o gospodarskih družbah - ver.2 z dne 25.7.2005

Še nimate spletne strani?

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.