Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 20.2.2006

Izračun dohodnine na spletni strani DURS

Odpravnina ob upokojitvi

SRS 9, SRS 10, SRS 11

Odpravnina zaradi prenehanja delovnega razmerja zaradi nesposobnosti - plačilo prispevkov za socialno varnost

Roki za razporejanja dobička v primeru koriščene davčne olajšave

Dvojno označevanje cen in evro

Vlada sprejela mnenje k predlogu za sprejem avtentične razlage 3. in 5. točke drugega odstavka 57. člena zakona o dohodnini

Državni svet obravnaval predlog zakona o društvih

E-seminar DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKE ZA LETO 2005

9. marec: Seminar Davčni vidik izdelave zaključnega računa, Ljubljana

DIZI AKTUALNO: Seminar Davčni obračun 2005 (1. marec), ZBIRKA DIZI DAVKI

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.