Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 20. marec 2006

POPRAVEK ČLANKA Prevrednotovanje kapitala v razkritjih letnih poročil za 2005

Sklenitev pogodbe o poslovodenju s fizično osebo, ki ima status študenta

Prodaja lastniškega deleža podjetju

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje za samozaposlene v kulturi - 111. člen ZDoh-1

Obdavčitev dohodkov študenta

Uredba o spremembah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

Popravek v Excel obrazcu za davčno napoved zasebnikov - Popravljena je beseda v 22 iz "vplačana" na pravilno "obračunana".

E-seminar DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKE ZA LETO 2005

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR: DAVČNA OBRAVNAVA SPONZORSTVA IN DONATORSTVA IN PRIKAZ RAZLIK MED NJIMA

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.