Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 21. junij 2006

Davčna obravnava povračil stroškov v zvezi z delom v tujini

Dohodninski obrazec za leto 2006

Vplačilni računi za plačilo dajatev iz naslova plač za gospodarske družbe

Delodajalci in delojemalci podpisali Protokol o podpisu Kolektivne pogodbe o načinu usklajevanja plač, povračil stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust

Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)

Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov

Pojasnilo o izvajanju postopka sprostitve blaga v prost promet z davčno oproščeno dobavo v drugo državo članico

Razstava evrskih kovancev in bankovcev

Poročilo o gibanju plač za april 2006

Javni razpis za finančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov za leto 2006

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalcev v gospodarstvu (okrepitev razvojnih enot podjetij z novimi magistri in doktorji)

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti

Povprečne mesečne plače, april 2006

Izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR: OBDAVČITEV AVTORSKIH HONORARJEV

E-SEMINAR: POTNI NALOGI

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.