Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 22. maj 2006

Brezplačen e-seminar: Vpliv uvedbe evra na računovodski informacijski sistem

Pravilnik o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove

Davčni odtegljaj pri plačilu licenčnin za računalniške programe

Obdavčevanje licenčnin po 12. členu konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja z Avstrijo – dogovor pristojnih organov

Zakon o kontroli cen (uradno prečiščeno besedilo) (ZKC-UPB1)

Zakon o trgu vrednostnih papirjev (uradno prečiščeno besedilo) (ZTVP-1-UPB2)

Zakon o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Estonije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka (BEEIDO)

Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)

Povprečne mesečne plače, marec 2006

Podpis Sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

Slovenija izpolnjuje vse kriterije za uvedbo evra

Vlada sprejela sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Seminar Transferne cene, 25. maj 2006

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-SEMINAR OBDAVČITEV AVTORSKIH HONORARJEV

E-SEMINAR: DAVČNA OBRAVNAVA SPONZORSTVA IN DONATORSTVA IN PRIKAZ RAZLIK MED NJIMA

Uspešno trženje računovodskih storitev

E-SEMINAR: POTNI NALOGI

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.