Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 22. september 2005

Upoštevanje subvencij, članarin in dotacij pri izračunu odbitnega deleža in vpisovanje v davčne evidence

Pravilnik o vodenju evidence o davčnih preiskavah

Pravilnik o vpogledu v davčne evidence

Vodenje poslovnih knjig samostojnega podjetnika - 1 del

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2005

Informativni dan o avstrijskem pokojninskem zavarovanju, 23.9.2005

Podatki o obveznem zdravstvenem zavarovanju št. 3/2005

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.