Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 23. februar 2006

Kako sestaviti prvi obračun DDV po plačani realizaciji
Poleg podatkov o prejetih in izvršenih plačilih v tekočem davčnem obdobju, je davčni zavezanec dolžan davčnemu organu poročati tudi o izdanih in prejetih računih, po katerih v davčnem obdobju, še ni bilo izvršeno oz. prejeto plačilo. Te podatke kot take posebej izkaže v Prilogi A k obrazcu DDV-O. V tej prilogi, tako kot v obrazcu DDV-O, izkazuje (neto) obdavčen promet; zap. oznaka 11 in (neto) obdavčene nabave (zap. oznaka 21) po izdanih in prejetih računih, ki v davčnem obračunu za katerega sestavlja obračun, ne bodo še plačani. Znesek DDV po izdanih in prejetih neplačanih računih izkazuje posebej po posameznih davčnih stopnjah in ga izkazuje v pripadajočih zap. oznaka 31 do 42 te priloge.

Gradivo o transfernih cenah

Davčni bilten 1/2006

Določitev predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, za leto 2006

Ministrstvo za finance objavilo nov Pravilnik o obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu

Predlog Zakona o uvedbi evra

Sklep o začasnem zadržanju dela prve alineje drugega odstavka 17. člena Zakona o trgovini

E-seminar DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKE ZA LETO 2005, Božena Macarol, mag. Mateja Drobež

E-SEMINAR: POTNI NALOGI – PREDNAROČILO

Več seminarjev: Davčni obračun, DDV, Kontroling, Zaključni račun, Transferne cene...

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.