Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 24. januar 2006

Kontni okvirji in načrti v skladu s SRS 2006

Bonitete od 1.1.2006 po novem

Spremembe pri dohodnini

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov

Zakon o gostinstvu (uradno prečiščeno besedilo) (ZGos-UPB1)

Nekatere pomembnejše novosti v Slovenskih računovodskih standardih 2006

Statistika finančnih računov - možnost vnosa podatkov podaljšana do 25.2.2006

Nov izračun plač po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, od 1.3.2006 naprej

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o plačilnem prometu

Obdavčitev obresti fizičnih oseb v letu 2005

Seminar Zaključni račun, izpolnjevanje obrazcev in druge aktualne teme (do 20 udeležencev), 6.2. NG, 9.3. LJ

E-SEMINAR: OBDAVČITEV AVTORSKIH HONORARJEV

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.