Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 26. julij 2006

Začetek obdobja dvojnega označevanja cen

Predstavitev okvirov davčne reforme

Italija za prosto gibanje delavcev

Kolektivna pogodba o načinu usklajevanja plač objavljena v Uradnem listu

Vlada sprejela besedilo Predloga zakona o uvedbi eura

Vprašanje glede tolmačenja 29. člena ZDDPO-1

Vračilo DDV po 55. členu ZDDV – avtomobili

Davčne obveznosti investicijske družbe in delničarjev investicijske družbe v zvezi z delitvijo dobička investicijske družbe in predvidenim preoblikovanjem v vzajemni sklad

Ugotavljanje rezidentskega statusa

Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo) (ZJSRS-UPB2)

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

Taxation in Slovenia

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.