Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 27. oktober 2005

Investicijske olajšave za računalniške programe in licence

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-1B)

Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen

DURS-ov Opomnik za novoustanovljene pravne osebe

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-A)

Dohodek iz vzajemnih skladov

Predlog ZGD-1

Obvestilo samozaposlenim v kulturi

Določen dodatek k plači v tekstilni, oblačilni in usnjarsko predelovalni industriji

Po 1.novembru izdajanje uvoznih listin na CURS

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Koeficienti rasti cen v RS, september 2005

Posvet Vpliv odloženih davkov na poslovni izid za leto 2005

Seminar Davčne novosti - 8.11.2005 v Ljubljani

Seminar Davčne novosti - 9.11.2005 v Zrečah

Seminar Davčne novosti - 10.11.2005 v Kopru

DDV Akademija , 17.11.2005

Kako povečati dobiček v računovodskem servisu in misteriji v zakonodaji, Ljubljana 18.11.2005

DIZI SEMINARJI: Nova davčna zakonodaja, Davčne oaze, 16. Davčno izobraževalni dnevi

Bi želeli oglaševati na Računovodja.com?

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.