Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 27. februar 2006

Program za vnos podatkov za obračun davka od dohodkov pravnih oseb

28.februar 2006-Rok za napoved za odmero akontacije dohodnine za dobičke od odsvojitve vrednostnih papirjev, deležev v kapitalu, od dohodka vzajemnih skladov, obresti,podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Olajšava za nakup stanovanja

Vzdrževani zakonec

Društva-davčna številka pri izplačilu potnih stroškov

Izračun dohodnine od pokojnine

DDV po plačani realizaciji

Dvojno označevanje cen in evro

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

E-seminar DAVČNI OBRAČUN ZA ZASEBNIKE ZA LETO 2005

Seminar Kapitalski dobički, dividende in obresti PO NOVEM, predavatelj Mitja Černe, Ljubljana 8. marec 2006

Seminar Davčni vidik izdelave zaključnega računa gospodarskih družb, Ljubljana 9. marec 2006

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.