Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 27. maj 2005

Transferne cene
Vloga multinacionalnih podjetij (MNE - Multinational Enterprise) se je v svetovni trgovini v zadnjih 20 do 30 letih močno povečala. To je posledica povezave nacionalnih gospodarstev in tehnološkega napredka, zlasti na področju komunikacij. Rast MNE povzroča vedno kompleksnejše davčne probleme in izzive tako za davčne uprave kot MNE same, saj davčnih pravil posamezne države pogosto ni več možno obravnavati samih zase, ampak le v širšem mednarodnem kontekstu.

Obrazci: družinski prejemki, socialne zadeve, starševsko varstvo

Razlaga Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva (KPD-CG)

Informacija glede davčnega izplena v zvezi s sklepom Odbora za finance in monetarno politiko DZ RS za posredovanje informacije o javnofinančnih učinkih uvedenega davčnega odtegljaja od obresti v obdobju od 1.1.2005 do 28.2.2005

Razlage kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

Trije novi razpisi MG

Računovodska tarifa

SEMINAR POVRAČILA STROŠKOV v zvezi z delom po novi Uredbi, MARIBOR 2.6.

KNJIGA TRANSFERNE CENE

KNJIGA UREJENO BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.