Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 29. maj 2006

Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Publikacija Pripravljeni na evro

Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2005

Preverjalni seznam uvajanja evra za podjetja in revizorje/računovodje pri njihovi svetovalni vlogi za podjetja

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti

Navodilo o ugotavljanju jezikovne ustreznosti firme pravne osebe zasebnega prava oziroma imena fizične osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, pri vpisu v sodni register ali drugo uradno evidenco

Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraževanje v gospodarski družbi

Obvestilo o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na motorna vozila

Odbitek vstopnega DDV pri oproščeni dejavnosti

Okoljske dajatve

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvršbi in zavarovanju

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja preko spleta

Poročilo o gibanju plač za marec 2006

Osnovna sredstva in novi Slovenski računovodski standardi - delavnica s praktičnimi primeri evidentiranja sprememb v poslovnem letu 2006 kraj in datum: 5.6.2006 - Maribor, 6.6.2006 Ljubljana

Seminar Novi modeli vrednotenja nepremičnin in davčne posledice - predava Božena Macarol, 15. junij 2006

E-SEMINAR: IZPLAČILO DOBIČKA, KI GA USTVARIJO GOSPODARSKE DRUŽBE

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.