Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 29. september 2005

Pojasnilo MF glede predlagane obdavčitve kapitalskih dobičkov

Ali obresti od prihrankov otroka znižujejo znesek posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana

Obdavčitev dohodkov oseb, ki prostovoljno sodelujejo v dejavnostih verskih skupnosti

Obdavčitev dohodkov, doseženih s posredovanjem pri prodaji izdelkov in storitev

Besedila predlogov novih zakonov (dohodnina, davek od dohodkov pravnih oseb, davčni postopek, zakon o gospodarskih družbah, zakon o zadrugah, DDV, o transferih posameznikom in gospodinjstvom)

Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o izogibanju dvojnega obdavčevanja

Vlada ne podpira besedila predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe in o lastništvu zaposlenih

Javni natečaj za podelitev koncesij za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije

Novo pogajalsko izhodišče 18. in 20. člena Predloga kolektivne pogodbe za javni sektor

Ministrstvo za finance je zaključilo zadnja usklajevanja s predstavniki delovne skupine Vlade RS za pregled in pripravo davčne zakonodaje

DDV SESTAVLJENKA

Novi seminarji s področja računovodstva in davkov

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.