Računovodja.com
Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Računovodja.com - novičke 31. avgust 2006

Povzetek glavnih predlaganih rešitev v davčni reformi

Statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom na novo kapitalsko družbo (ZGD-1)

Stopnja DDV pri vstopninah

Davčna obravnava denarnih doplačil ob zamenjavah delnic

Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno-predelovalne dejavnosti

Tarifna priloga 1 h Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije

Novela zakona o izvršbi in zavarovanju

Poročilo o gibanju plač za junij 2006

Predlagane osnove za obračun prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenih, obrtnikov in podjetnikov

Koeficienti rasti cen in rast cen življenjski potrebščin, julij 2006

Seminar Uvedba evra: vplivi na davke, knjiženje in informacijske sisteme, 15. september 2006

Seminar Kaj je treba vedeti pri pripravi bilance za leto 2006

Lep pozdrav,
Računovodja.comZa odjavo obiščite http://www.racunovodja.com/posta/, se vpišite in izberite poštna razpošiljanja, ki jih ne želite prejemati.